מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
23:50   24/10/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
23/10/2020
ביום שלישי תגיע ניידת בדיקות קורונה לטבעון
27.10 | 14:00-20:00 | חניית החטיבה
21/10/2020
טקס לזיכרו של יצחק רבין ז"ל
יום חמישי | 29.10.2020 | 20:00
20/10/2020
שיח פתוח עם תושבי השכונה החדשה "בצל אורנים"
ביום ראשון, 25.10, 20:30 בזום
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

מכרז: ביצוע עבודות אחזקה, פיתוח וסלילה

8/07/2020

מכרז מס' 19/2020

מהות המכרז: ביצוע עבודות אחזקה, פיתוח וסלילה


המועצה המקומית קריית טבעון (להלן: "המועצה") מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע עבודה בהתאם למפרט   ביצוע עבודות אחזקה, פיתוח וסלילה.

1. משך הביצוע  60 (ששים) חודשים מיום צו התחלת עבודה כמפורט בסעיף המתאים של המפרט המיוחד.
2. רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים לתנאים הבאים:
    א. המציע יהיה רשום בפנקס הקבלנים בענף 200 קוד ג סוג 1 ומעלה.
    ב. המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ז – 1976.
    ג. צירוף ערבות בנקאית ע"ס 50,000 ₪, שתוקפה ליום 30.09.2020, וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.
    ד. המציע הינו בעל ניסיון קודם בביצוע עבודות אחזקה, שיפוץ, פיתוח הנחת תשתיות מוניציפאליות במגזר הציבורי והוא התקשר במהלך במהלך השנה האחרונה לפני מועד פרסום המכרז לפחות עם 2 (שתי) רשויות מקומיות או משרדים ממשלתיים לביצוע פרויקטים דומים.
    ה. צרוף קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
על המציע לצרף את כל המסמכים הנ"ל להצעה.
3. למען הסר ספק מובהר כי על המציע לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
4. את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי המועצה המקומית קרית טבעון, ככר בן-גוריון 1,  החל מתאריך  19.07.2020 בשעות קבלת קהל, תמורת תשלום של  700 ₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.   (טל' לברורים ותאום:04-9539210 ).
5. מפגש הבהרות (חובה) – יתקיים בתאריך 19.07.2020  בשעה  9:00 במשרדי  מנהל  הנדסה. ההשתתפות במפגש קבלנים הינה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.
6. תנאי המכרז הנם על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על צרופותיה ונספחיה. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
7.  את ההצעה יש להגיש עד תאריך 28.07.2020 שעה 17:30 במשרד מנכ"ל המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קריית טבעון- במעטפה סגורה בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז. על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז בלבד.

פתיחת המכרז בשעה 18:00 תאריך 28.07.2020

בכבוד רב, עידו גרינבלום ראש המועצה

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד