מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
15:52   28/10/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
21/10/2020
טקס לזיכרו של יצחק רבין ז"ל
יום חמישי | 29.10.2020 | 20:00
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

מכרז לאספקה והתקנה של מתקני תאורת רחובות מסוג לד בתחום המועצה המקומית קריית טבעון

8/07/2020

הזמנה להגשת הצעות מחיר במסגרת מכרז פומבי 6/2020


לייעוץ ותכנון , ליווי סקר מצב קיים, הכנת מכרזים, בקרה ופיקוח על אספקה והתקנה של מתקני תאורת רחובות מסוג לד בתחום המועצה המקומית קריית טבעון

המועצה המקומית קרית טבעון (להלן - "הרשות") מתכבדת בזאת להזמין הגשת הצעות ל :
לייעוץ ותכנון , ליווי סקר מצב קיים, הכנת מכרזים, בקרה ופיקוח על אספקה והתקנה של מתקני תאורת רחובות מסוג לד בתחום המועצה המקומית קריית טבעון

תנאי סף  להשתתפות ומסמכים שנדרש לצרף להצעה:
1. רשאי להגיש הצעות רק מציע אשר הינו בגדר אישיות משפטית אחת.
2. מציע שהינו תאגיד יצרף להצעות את המסמכים הבאים:
    2.1 תעודת רישום
    2.2 תקנון ההתאגדות
    2.3 תדפיס רשם חברות בתוקף לשנה הנוכחית
    2.4 אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית
3. אישור תשלום על רכישת מסמכי המכרז ע"ס 1000 ₪
4. ערבות השתתפות ע"ס 10,000 ₪ בתוקף עד 1.11.2020
5. אישור תקף לשנה הנוכחית על שם המציע בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו – 1976.
6. אישור תקף לשנה הנוכחית על ניכוי מס הכנסה במקור.
7. העתק צילומי מתעודת עוסק מורשה של המציע לצרכי מע"מ.
8. המתכנן המציע היה מעורב באופן ישיר בתכנון , ייעוץ ניהול וליווי  של לפחות  3 פרוייקטים  עירוניים בתחום התייעלות אנרגטית הכוללים  פרוייקט מעבר לתאורת לד ברשויות מקומיות בסדר  גודל של לפחות 2500  גופי תאורה בלפחות אחד מן הפרוייקטים וזאת ב5 שנים האחרונות. לצורך כך יצרף  המציע :
   *  הצהרות חתומות על ידי רו"ח המאשר זאת.
   *  המלצות ממהנדס הרשות ו/או המנכ"ל הרשות  ו/או מנהל מחלקת תפעול/ תאורה (ובלבד שהממליץ שהיה מעורב ישירות בפרוייקט בעת הקמתו).
   *  העתק מסמכים המעידים על העבודה  שבוצעה (מסמכי תכנון , מסמכי מכרז, מסמכי מסירה של הפרוייקט לרשות וכו' )

  • לקבלת מסמכי המכרז יש לפנות למייל eng@kiryat-tivon.muni.il
    את ההצעות יש להגיש במעטפה נקיה עליה רשום שם המכרז ומספרו בלבד עד ליום 21/07/2020  בשעה  17:30 , במשרד מנכ"ל המועצה בימים א', ב', ד', ה',  (למעט חגים וערבי חג) בין השעות 08:30-16:00 וביום ג' בין השעות 08:30-18:00
  • הצעה שלא תמצא בתיבת ההצעות עד למועד האחרון להגשת הצעות לא תיבחן.
    פתיחת מעטפות בתאריך 21/07/2020 בשעה 18:00.

בכבוד רב, עידו גרינבלום ראש המועצה

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד