מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
07:52   9/7/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
6/07/2020
החל מיום שני ה- 06.07.20 העובדים הסוציאליים בשביתה
לא יתקיימו פעילויות, פגישות ולא יינתן מענה טלפוני
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
9/06/2020
אבות לילדים עם צרכים מיוחדים
– אנחנו כאן בשבילכם!
9/06/2020
רוצים להיות משפחה מארחת?
מסגרת התנדבותית ייחודית של משפחות המעוניינות לתרום, להיות משמעותיות ולהוות עוגן לילד/ה על ידי אירוח וליווי
26/05/2020
עבודות במרכז ענפים
יחלו ביום שני 01.06.2020
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
14/05/2020
חדש בקרית טבעון!
המרחב לקידום תעסוקה לגילאי 25 - 18
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
11/05/2020
פועלים להשבת שגרת אכיפת הסדר במרחב הציבורי
החל מיום א', 17.5.2020 תחודש האכיפה בכחול לבן
10/05/2020
הקרן לערבות הדדית -עמותת מעומק הלב
היכנסו לעוד פרטים
15/03/2020
קבלת קהל - בכל המחלקות המועצה ניתן לקבל מענה באמצעות הטלפון ו/או בדואר אלקטרוני
בהתאם להנחיות משרדי הממשלה – אין קבלת קהל פרונטלית

ביצוע עבודות חיזוק לאבן חיפוי בחזיתות מבנה חינוך בקרית טבעון

1/07/2020

ביצוע עבודות חיזוק לאבן חיפוי בחזיתות מבנה חינוך בקרית טבעון

מכרז פומבי מס' 9/20

 


המועצה המקומית קרית טבעון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות מקבלנים לביצוע עבודות שיפוצים, הכוללות ביצוע עבודת חיזוק לאבן חיפוי בקירות חיצוניים,  והחלפת אבן ריצוף במדרגות חוץ של מבנה חינוך בקרית טבעון.

 1. הביצוע  יהיה בתקופת החופש הגדול בלבד, למעט השלמות בחופשת הסוכות באישור ותיאום מראש עם המועצה.
 2. רשאים להשתתף במכרז רק המציעים העונים לתנאים הבאים ואשר יצרפו את המסמכים הבאים להצעתם:
  1. המציע בעצמו רשום בפנקס הקבלנים בענף 100 קוד ג סוג 1.
  2. המציע הנו בעל ניסיון של 5 (חמש) שנים לפחות במתן שירותים מסוג ובהיקף של השירותים שביצועם מתבקש במכרז זה, מתוכן לפחות שנתיים עבור רשות מקומית או גוף ציבורי.
  3. המציע יעביר מסמכים המוכיחים ניסיונו בתחום זה לרבות מכתבי המלצה
  4. המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ז-1976.
  5. ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המועצה על סך 15,000 ש"ח, שתוקפה עד ליום 14.10.2020, להבטחת קיום תנאי המכרז וההתחייבות הגלומה בהצעת המציע.
  6. קבלה על רכישת מסמכי המכרז. על המציעים לצרף את המסמכים הנ"ל להצעה.
         
   למען הסר ספק, מובהר כי על המציעים לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 3. את חוברת המכרז הכרוכה, שרכישתה והגשתה חתומה בכל עמוד - מהווים תנאים הכרחיים להשתתפות במכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, ככר בן-גוריון 1, קרית טבעון, החל מתאריך 7.7.2020בשעות קבלת קהל, תמורת תשלום של  500 ₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה. יש לצרף הקבלה למסמכי הגשת המכרז).
  (טל' לברורים ותאום: 04-9539210).
 4. סיור קבלנים (חובה) – יערך בתאריך  7.7.2020 בשעה  10:00, יציאה ממשרדי  מנהל  הנדסה, רח' החורש 2. ההשתתפות בסיור קבלנים הינה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.
 5. תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על צרופותיה ונספחיה. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 6. הצעות יש להגיש עד תאריך 14.7.2020 שעה 17:30 במשרד מנכ"ל המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קריית טבעון, במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי, בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז. על המעטפות יש לרשום את מספר המכרז בלבד.

  פתיחת המכרז בתאריך 14.7.2020 בשעה 18:00.

ראש המועצה עידו גרינבלום

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד