מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
01:24   30/10/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
29/10/2020
קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים
10 מפגשים , שבועיים , ימי שלישי, החל מנובמבר 20
29/10/2020
שיח על מיניות עם ילדים בהנחיית אלפי גלברד
שני 2.11.2020 בשעה 20:30 בזום
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

מכרז ביצוע עבודות שיפוצים (הכוללות מגוון עבודות בניה) במספר בתי ספר בקרית טבעון, אשר יתבצעו במקביל.

17/05/2020

מועצה מקומית קרית-טבעון

מכרז פומבי מס' 10/20


ביצוע עבודות שיפוצים (הכוללות מגוון עבודות בניה) במספר בתי ספר בקרית טבעון, אשר יתבצעו במקביל.

המועצה המקומית קרית טבעון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות מקבלנים לביצוע עבודות שיפוצים, הכוללות מגוון עבודות בניה, במספר בתי ספר בקרית טבעון, אשר יתבצעו במקביל.


1. הביצוע  יהיה בתקופת החופש הגדול בלבד, למעט השלמות בחופשת הסוכות באישור ותיאום מראש עם המועצה.

2. רשאים להשתתף במכרז רק המציעים העונים לתנאים הבאים ואשר יצרפו את המסמכים הבאים להצעתם:
2.1. המציע  בעצמו רשום בפנקס הקבלנים בענף 100 קוד ג סוג 1.
2.2. המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ז- 1976
2.3. ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת המועצה על סכום של 50,000 ₪ , שתוקפה עד ליום 2.9.2020, להבטחת קיום תנאי המכרז וההתחייבות הגלומה בהצעת המציע
2.4. קבלה על רכישת מסמכי המכרז
3. למען הסר ספק, מובהר כי על המציעים לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, ככר בן-גוריון 1, קרית טבעון, החל מתאריך 21.5.2020 בשעות קבלת קהל, תמורת תשלום של  1,000 ₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.
(טל' לברורים ותאום: 04-9539210).

5. סיור קבלנים (חובה) – יערך בתאריך  21.5.2020  בשעה  9:00, יציאה ממשרדי  מנהל  הנדסה, רח' החורש 2. ההשתתפות בסיור קבלנים הינה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.
6. תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על צרופותיה ונספחיה. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
7. הצעות יש להגיש עד תאריך 2.6.2020 שעה 17:30 במשרד מנכ"ל המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קריית טבעון, במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי, בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז. על המעטפות יש לרשום את מספר המכרז בלבד.
פתיחת המכרז בתאריך 2.6.2020 בשעה 18:00.

ראש  המועצה, עידו גרינבלום

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד