מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
15:35   11/8/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
3/08/2020
חלוקת חביות להכנת קומפוסטרים בייתים - 2
יום שישי 14.08.2020 בשעות : 8:30-10:00 באתר המפג"ש
16/07/2020
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
26/05/2020
עבודות במרכז ענפים
יחלו ביום שני 01.06.2020
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
11/05/2020
פועלים להשבת שגרת אכיפת הסדר במרחב הציבורי
החל מיום א', 17.5.2020 תחודש האכיפה בכחול לבן
15/03/2020
קבלת קהל - בכל המחלקות המועצה ניתן לקבל מענה באמצעות הטלפון ו/או בדואר אלקטרוני
בהתאם להנחיות משרדי הממשלה – אין קבלת קהל פרונטלית

לכל משתתפי מכרז 5/2020

18/03/2020

 

לכבוד
משתתפי מכרז  5/2020
א.ג.נ,

הנדון: פרוטוקול שאלות הבהרה מס' 1  - למכרז מספר 5/2020 - למתן שירותי אכיפת גבייה עפ"י פק' מיסים (גביה) הכוללים אספקת תוכנת אכיפה ועובד מיומן לתפעול מלוא השרות עבור מועצה מקומית קריית טבעון

פרק א' – כללי

 1. פרוטוקול זה הינו חלק ממסמכי ההצעה ויש לצרפו למסמכי ההצעה, כשהוא חתום ע"י המציע.
 2. הוראות פרוטוקול זה גוברות על האמור במסמכי ההצעה והחוזה. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי ההצעה  והחוזה, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
 3. מועצה מקומית קריית טבעון תצרף מסמכי פרוטוקול זה ופרוטוקולים נוספים, באם יהיו, כחלק ממסמכי ההסכם שייחתמו בין הצדדים.
 4. על פי בקשת מציע/משתתף:
  המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 3.5.2020 עד השעה 12:00.
  כמו כן, המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 2/4/2020 עד השעה 12:00.
 5. למרות האמור במסמכי המכרז וההסכם, עבודת הקבלן הזוכה לא תחל לפני ה- 1/6/2020.

 6. הערות מנהלתיות
  א. יש להקפיד על נוסח הערבות הבנקאית הנדרשת וזאת בהתאם להנחיות הקבועות בחוברת המכרז וכל פרטיה.
  ב. יש להקפיד על צירוף כל המסמכים הנדרשים בחוברת המכרז.
  ג. חובה להגיש את ההצעה (בצרוף מסמכי המכרז וההסכם וכל מסמך נלווה שנדרש) בחוברת כרוכה אחת המחולקת בחוצצים בולטים, כדלקמן:
  א1. חוברת המכרז כולה, חתומה בשולי כל עמוד.
  א2. ערבות בנקאית מקורית.
  א3. הצעת המציע (מסמך ג').
  א4. אישורים מרשויות מקומיות המעידות על עמידה בתנאי הסף בתצורה שנקבעה במסמכי המכרז. (אין להוסיף אישורים בנוסחים אחרים).
  א5. תצהירים ונספחים חתומים ומפורטים כנדרש בהוראות המכרז וההסכם, לרבות האמור בסעיף 10.5 בעמוד 7.
  א6. כל מסמך אחר.

בכבוד   רב
גניה בן נון
מנהלת מדור הגבייה

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד