מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
06:53   14/7/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
6/07/2020
החל מיום שני ה- 06.07.20 העובדים הסוציאליים בשביתה
לא יתקיימו פעילויות, פגישות ולא יינתן מענה טלפוני
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
9/06/2020
אבות לילדים עם צרכים מיוחדים
– אנחנו כאן בשבילכם!
9/06/2020
רוצים להיות משפחה מארחת?
מסגרת התנדבותית ייחודית של משפחות המעוניינות לתרום, להיות משמעותיות ולהוות עוגן לילד/ה על ידי אירוח וליווי
26/05/2020
עבודות במרכז ענפים
יחלו ביום שני 01.06.2020
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
14/05/2020
חדש בקרית טבעון!
המרחב לקידום תעסוקה לגילאי 25 - 18
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
11/05/2020
פועלים להשבת שגרת אכיפת הסדר במרחב הציבורי
החל מיום א', 17.5.2020 תחודש האכיפה בכחול לבן
10/05/2020
הקרן לערבות הדדית -עמותת מעומק הלב
היכנסו לעוד פרטים
15/03/2020
קבלת קהל - בכל המחלקות המועצה ניתן לקבל מענה באמצעות הטלפון ו/או בדואר אלקטרוני
בהתאם להנחיות משרדי הממשלה – אין קבלת קהל פרונטלית

איטום מבני ציבור וחינוך בקרית טבעון

23/01/2020

המועצה המקומית קרית-טבעון
מכרז פומבי מס' 2/20

איטום מבני ציבור וחינוך בקרית טבעון

הזמנה להציע הצעות
1. המועצה המקומית קרית טבעון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות מקבלנים לביצוע עבודות איטום במבני ציבור וחינוך בקרית טבעון.
2. פרטים וחומר, לרבות תנאי המכרז והחוזה המוצע אפשר לרכוש במשרדי המועצה המקומית קרית טבעון, ככר בן גוריון 1, החל מתאריך 11/2/2020 בשעות קבלת קהל, תמורת תשלום של 500 ₪, אשר לא יוחזר בכל מקרה.
טלפון לברורים  04-9539210 ,04-9539270
3. רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים לכל התנאים המצטברים הבאים:

  • קבלנים אשר במועד הגשת הצעתם למכרז הינם רשומים בפנקס הקבלנים בסיווג מקצועי בענף 134, וזאת על פי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988 ו/או קבלנים רשומים לפי תקנות רישום קבלנים בסיווג קבלני לביצוע עבודות בניה קוד 100 אשר יפעילו תחתם קבלן מישנה מורשה לאיטום בסיווג קבלני קוד ענף 134 שניהם יחד  בעלי רישיון וניסיון מוכח.
  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 5 שנים בענף האיטום וניסיון מוכח בביצוע עבודות איטום בעבור רשויות מקומיות ו/או מוסדות ממשלתיים בסוג עבודות דוגמת נשוא מכרז זה בהיקף של לפחות 300,000 ₪ בשנתיים האחרונות.
  • בעל תעודת אוטם מורשה בתוקף המונפקת ע"י מרכז הבנייה בשיתוף מכון התקנים, על שם המציע ו/או על שם אחד מעובדיו הקבועים המועסקים על ידו בזמן הגשת ההצעה לפחות בשנה האחרונה. 
  •  מציע אשר נכח בסיור הקבלנים.

4. המציע יצרף ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 15,000 ₪ (חמישה עשר אלף ₪), שתוקפה עד לתאריך 25/5/2020, להבטחת קיום תנאי המכרז.
5. צירוף קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
6. סיור קבלנים חובה(!) יערך בתאריך  11.2.2020 שעה 10:00. יציאה ממשרדי מנהל ההנדסה רחוב החורש 2 קריית טבעון.
7.
 תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על צרופותיה ונספחיה, אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
8. את ההצעה יש להגיש עד תאריך 25/2/2020 שעה 18:00 במשרד מנכ"ל המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קריית טבעון, במעטפה סגורה, בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז. על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז.
9. פתיחת ההצעות למכרז תתקיים בישיבת ועדת מכרזים בתאריך  25/2/2020 בשעה 18:00  במשרד מנכ"ל המועצה
.

בכבוד רב,  עידו גרינבלום ראש המועצה

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד