מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
20:29   6/4/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
15/03/2020
קבלת קהל - בכל המחלקות המועצה ניתן לקבל מענה באמצעות הטלפון ו/או בדואר אלקטרוני
בהתאם להנחיות משרדי הממשלה – אין קבלת קהל פרונטלית

שדרוג תאורה באולמות ספורט קריית טבעון החלפת גופי תאורה לגופי LED חדשים

20/12/2019

מכרז פומבי מס' 35/19

שדרוג תאורה באולמות ספורט קריית טבעון החלפת גופי תאורה לגופי LED חדשים


הזמנה להציע הצעות
המועצה המקומית קרית טבעון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות מקבלנים לביצוע עבודות שדרוג תאורה באולמות ספורט קריית טבעון

 1. פרטים וחומר, לרבות תנאי המכרז והחוזה המוצע אפשר לרכוש במשרדי המועצה המקומית קרית טבעון, ככר בן גוריון, החל מתאריך 31.12.2019בשעות קבלת קהל , תמורת תשלום של 500 ₪  אשר לא יוחזרו בכל מקרה. טלפון לברורים  04-953921.
 2. על מגיש ההצעה לעמוד בכל התנאים הקבועים במכרז ובכלל זאת להיות רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט – 1969 ומסווג לביצוע עבודות חשמל קוד 160א  לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988.
 3. רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון מוכח בתחום עבודות חשמל ותאורה אשר עונים על הכישורים, בעל רישיון תקף של חשמלאי מוסמך ומעסיקים חשמלאי אחד לפחות בעל רישיון תקף של חשמלאי ראשי, הניסיון ובעלות על ציוד כמפורט במסמכי המכרז.
 4. סיור קבלנים חובה!  יערך בתאריך  31.12.2019 שעה 8:30. יציאה ממשרדי מנהל ההנדסה רחוב החורש 2 קריית טבעון. תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על צרופותיה ונספחיה , אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 5. את ההצעה, בצרוף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז בסך 15,000 ₪, שתוקפה עד ליום 30.4.2020 או שיק בנקאי לפקודת המועצה המקומית קרית טבעון בסכום זה כנדרש במכרז, וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז, יש להגיש עד יום ג' תאריך 7.1.2020 שעה 18:00 במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת ההצעות במזכירות המועצה, ככר דוד בן גוריון, קרית טבעון. על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז ואין לציין פרט אחר כלשהו ובכלל זה אין לציין על המעטפה פרט המזהה את המציע.

  פתיחת המכרז בתאריך 7.1.2020 שעה: 18:00.

  בכבוד רב,
  עידו גרינבלום ראש המועצה
הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד