מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
06:31   14/7/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
6/07/2020
החל מיום שני ה- 06.07.20 העובדים הסוציאליים בשביתה
לא יתקיימו פעילויות, פגישות ולא יינתן מענה טלפוני
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
9/06/2020
אבות לילדים עם צרכים מיוחדים
– אנחנו כאן בשבילכם!
9/06/2020
רוצים להיות משפחה מארחת?
מסגרת התנדבותית ייחודית של משפחות המעוניינות לתרום, להיות משמעותיות ולהוות עוגן לילד/ה על ידי אירוח וליווי
26/05/2020
עבודות במרכז ענפים
יחלו ביום שני 01.06.2020
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
14/05/2020
חדש בקרית טבעון!
המרחב לקידום תעסוקה לגילאי 25 - 18
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
11/05/2020
פועלים להשבת שגרת אכיפת הסדר במרחב הציבורי
החל מיום א', 17.5.2020 תחודש האכיפה בכחול לבן
10/05/2020
הקרן לערבות הדדית -עמותת מעומק הלב
היכנסו לעוד פרטים
15/03/2020
קבלת קהל - בכל המחלקות המועצה ניתן לקבל מענה באמצעות הטלפון ו/או בדואר אלקטרוני
בהתאם להנחיות משרדי הממשלה – אין קבלת קהל פרונטלית

מכרז פומבי למתן שירותי סקר חריגות בניה באמצעות תצלום אויר – קרית טבעון

11/08/2019

מכרז פומבי מספר 24/2019, קרית טבעון

 

מכרז פומבי למתן שירותי סקר חריגות בניה באמצעות תצלום אויר – קרית טבעון

 

מועצה מקומית קרית טבעון (להלן – המועצה) מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי סקר חריגות בניה באמצעות תצלום אויר, פיענוח השוואתי וסקר קרקע, הכול - בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

 

תנאי סף להשתתפות הינם:

1.    המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה/תאגיד.

2.    המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא  מנהל ספרי חשבונות כחוק.

3.    המציע במכרז יהא חייב להוכיח כי יש לו ניסיון והמלצות, הכול כמפורט בתנאי המכרז.

4.    המציע ימציא ערבות בנקאית ע"ס של 15,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד ליום 21/11/2019 בהתאם לנוסח המצורף למסמכי ההשתתפות.

5.    המציע צרף להצעתו תיעוד על התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז.

6.    ככל שהמציע הינו תאגיד, המציע יצרף אישור עו"ד עדכני בדבר זכויות חתימה בתאגיד.

7.    המועצה תבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף - ייפסלו ולא יבואו במניין ההצעות, ורק מציע העומד בתנאי הסף -  תיבחן הצעתו הכספית. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והמועצה שומרת לעצמה את הזכות, להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד או לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או יותר, או להזמין רק חלק מהעבודות, הכול לפי ראות עיניה, וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.

 

את מסמכי הפניה, והמסמכים הנלווים לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הספק לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1,000₪ (תשלום אשר לא יוחזר  בכל מקרה), במשרדי המועצה, כיכר בן גוריון 1, קרית טבעון
בשעות הפעילות כפי שהן מפורסמות או באמצעות תשלום בטלפון 04-9539270 (בימים א,ב,ג,ה, בין השעות 8:30-12:30)  

 

את מסמכי הפניה ניתן לקבל אחר רכישתם או לשם עיון מוקדם בפניה למייל: peleg@kiryat-tivon.muni.il

 החל מיום הפרסום של המכרז.

 

ניתן להעביר שאלות ובקשות להבהרות עד יום 20/8/2019: peleg@kiryat-tivon.muni.il

תשובות והבהרות יינתנו עד יום 22.8.2019

 

את ההצעה ואת כל שאר המסמכים שנדרשים  יש להעביר לתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל המועצה במעטפה סגורה עד ל- 27/8/19 שעה 18:00 ועליה יירשם מספר המכרז בלבד.

 

                                                                                                                                                                 

בברכה,

עידו גרינבלום ראש המועצה

 

 

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד