מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
18:18   17/1/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
16/01/2020
מעודדים כלכלה מקומית
במיוחד עבורכם קידמנו מדיניות תעדוף עסקים מקומיים
14/01/2020
ריסוסים מונעי נביטה שיתבצעו בשבוע הבא
19.01.2020-23.01.2020 בקרית טבעון
9/01/2020
הרישום לגני הילדים ולכיתות א' מתחיל ב- 27.1.2020
השנה נקיים ימים פתוחים בבתי הספר, לפירוט - היכנסו לפרסום
5/01/2020
תווי חניה לשנת 2020
ניתן להשתמש בתו הישן עד יום שישי 31.01.20
29/12/2019
המועצה ממשיכה לשפר תשתיות ובטיחות לטובת התושבים
ביום שני 30.12.19 (בהתאם לתנאי מזג האוויר) הקבלן יחל בביצוע תוואי מעגל התנועה בצומת הרחובות מעלה אבשלום - מעלה השיזף
29/12/2019
"בונים קהילות משותפות"
קול קורא לאמנים ואמניות
24/10/2019
הצטרפו למועדון "חיבורים"- ההרשמה החלה
הקבוצה מיועדת לילדים עם צרכים מיוחדים בתפקוד גבוה.
19/09/2019
אוזן קשבת בשבילכם
קו חם להתייעצות טלפונית

מכרז פומבי למתן שירותי סקר חריגות בניה באמצעות תצלום אויר – קרית טבעון

11/08/2019

מכרז פומבי מספר 24/2019, קרית טבעון

 

מכרז פומבי למתן שירותי סקר חריגות בניה באמצעות תצלום אויר – קרית טבעון

 

מועצה מקומית קרית טבעון (להלן – המועצה) מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי סקר חריגות בניה באמצעות תצלום אויר, פיענוח השוואתי וסקר קרקע, הכול - בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

 

תנאי סף להשתתפות הינם:

1.    המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה/תאגיד.

2.    המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא  מנהל ספרי חשבונות כחוק.

3.    המציע במכרז יהא חייב להוכיח כי יש לו ניסיון והמלצות, הכול כמפורט בתנאי המכרז.

4.    המציע ימציא ערבות בנקאית ע"ס של 15,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד ליום 21/11/2019 בהתאם לנוסח המצורף למסמכי ההשתתפות.

5.    המציע צרף להצעתו תיעוד על התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז.

6.    ככל שהמציע הינו תאגיד, המציע יצרף אישור עו"ד עדכני בדבר זכויות חתימה בתאגיד.

7.    המועצה תבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף - ייפסלו ולא יבואו במניין ההצעות, ורק מציע העומד בתנאי הסף -  תיבחן הצעתו הכספית. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והמועצה שומרת לעצמה את הזכות, להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד או לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או יותר, או להזמין רק חלק מהעבודות, הכול לפי ראות עיניה, וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.

 

את מסמכי הפניה, והמסמכים הנלווים לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הספק לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1,000₪ (תשלום אשר לא יוחזר  בכל מקרה), במשרדי המועצה, כיכר בן גוריון 1, קרית טבעון
בשעות הפעילות כפי שהן מפורסמות או באמצעות תשלום בטלפון 04-9539270 (בימים א,ב,ג,ה, בין השעות 8:30-12:30)  

 

את מסמכי הפניה ניתן לקבל אחר רכישתם או לשם עיון מוקדם בפניה למייל: peleg@kiryat-tivon.muni.il

 החל מיום הפרסום של המכרז.

 

ניתן להעביר שאלות ובקשות להבהרות עד יום 20/8/2019: peleg@kiryat-tivon.muni.il

תשובות והבהרות יינתנו עד יום 22.8.2019

 

את ההצעה ואת כל שאר המסמכים שנדרשים  יש להעביר לתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל המועצה במעטפה סגורה עד ל- 27/8/19 שעה 18:00 ועליה יירשם מספר המכרז בלבד.

 

                                                                                                                                                                 

בברכה,

עידו גרינבלום ראש המועצה

 

 

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד