מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
22:52   27/9/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

מכרז פומבי למתן שירותי סקר חריגות בניה באמצעות תצלום אויר – קרית טבעון

11/08/2019

מכרז פומבי מספר 24/2019, קרית טבעון

 

מכרז פומבי למתן שירותי סקר חריגות בניה באמצעות תצלום אויר – קרית טבעון

 

מועצה מקומית קרית טבעון (להלן – המועצה) מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי סקר חריגות בניה באמצעות תצלום אויר, פיענוח השוואתי וסקר קרקע, הכול - בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

 

תנאי סף להשתתפות הינם:

1.    המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו עוסק מורשה/תאגיד.

2.    המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא  מנהל ספרי חשבונות כחוק.

3.    המציע במכרז יהא חייב להוכיח כי יש לו ניסיון והמלצות, הכול כמפורט בתנאי המכרז.

4.    המציע ימציא ערבות בנקאית ע"ס של 15,000 ₪ אשר תעמוד בתוקף עד ליום 21/11/2019 בהתאם לנוסח המצורף למסמכי ההשתתפות.

5.    המציע צרף להצעתו תיעוד על התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז.

6.    ככל שהמציע הינו תאגיד, המציע יצרף אישור עו"ד עדכני בדבר זכויות חתימה בתאגיד.

7.    המועצה תבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף - ייפסלו ולא יבואו במניין ההצעות, ורק מציע העומד בתנאי הסף -  תיבחן הצעתו הכספית. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והמועצה שומרת לעצמה את הזכות, להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד או לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או יותר, או להזמין רק חלק מהעבודות, הכול לפי ראות עיניה, וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.

 

את מסמכי הפניה, והמסמכים הנלווים לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הספק לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1,000₪ (תשלום אשר לא יוחזר  בכל מקרה), במשרדי המועצה, כיכר בן גוריון 1, קרית טבעון
בשעות הפעילות כפי שהן מפורסמות או באמצעות תשלום בטלפון 04-9539270 (בימים א,ב,ג,ה, בין השעות 8:30-12:30)  

 

את מסמכי הפניה ניתן לקבל אחר רכישתם או לשם עיון מוקדם בפניה למייל: peleg@kiryat-tivon.muni.il

 החל מיום הפרסום של המכרז.

 

ניתן להעביר שאלות ובקשות להבהרות עד יום 20/8/2019: peleg@kiryat-tivon.muni.il

תשובות והבהרות יינתנו עד יום 22.8.2019

 

את ההצעה ואת כל שאר המסמכים שנדרשים  יש להעביר לתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל המועצה במעטפה סגורה עד ל- 27/8/19 שעה 18:00 ועליה יירשם מספר המכרז בלבד.

 

                                                                                                                                                                 

בברכה,

עידו גרינבלום ראש המועצה

 

 

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד