מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
18:43   21/8/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
15/07/2019
בקרית טבעון דואגים לבעלי החיים
נטישת בעלי חיים היא אכזרית ולא חוקית והרשות תפעל בנחישות על מנת למגר את התופעה
16/07/2019
סדנת הורות לאימהות יחידניות בקרית טבעון
8 מפגשים, מתחיל 6.9.19, 9:00-11:00
5/08/2019
לידיעת התושבים וציבור המתכננים
הוועדה לתכנון ובנייה יוצאת לפגרה ב- 18.8.19 ועד 1.9.19
12/08/2019
"לשם שינוי" - תכנית מעורבות והתנדבות של בני נוער עם מוגבלויות
הזמנה לסדנא - לאנשי חינוך, רווחה, רכזי נוער, פעילי ציבור מובילי קהילה

"מדידה של מגרשים למבני חינוך בקרית טבעון"

2/06/2019

המועצה המקומית קרית טבעון- מזמינה בזה הצעות ל :
"מדידה של מגרשים למבני חינוך בקרית טבעון"
 מכרז  מספר 20/2019

 1. רשאים להשתתף במכרז רק המציעים העונים לתנאים הבאים:
    א. החברה המציעה הינה חברה מדידות  מוסמכת ומאושרת לביצוע מדידות מסוג זה
        והיא בעלת ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים.
    ב. למציע כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז – 1976.
        (יש לצרף האישורים להצעה.)
    ג. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס 20,000 ₪, שתוקפה עד ליום 1.9.2019
        וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.
    ד. צרוף קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.
 2. על המציעים לצרף את כל המסמכים הנ"ל להצעה.
 3. למען הסר ספק מובהר כי על המציעים לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 4. לקבלת מסמכי המכרז ניתן לפנות למנהל הנדסה של המועצה המקומית קרית טבעון
  במייל 
  peleg@kiryat-tivon.muni.il, החל מתאריך 2.6.2019.
 5. המעוניין להגיש הצעה חייב בתשלום של  750 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה.
  ניתן לשלם בקופת המועצה   (טל' לברורים ותאום: 04-9539210 ).
 6. תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז.
  אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 7. את ההצעה יש להגיש עד תאריך 11.6.2019 שעה 18.00 במשרד מזכיר המועצה,
  כיכר בן גוריון 1, קריית טבעון, במעטפה סגורה בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז.
  על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז בלבד .
  פתיחת ההצעות במכרז בתאריך   11.6.2019 בשעה 18.00.  
                                                                                                                 
  בכבוד רב,
  עידו גרינבלום ראש המועצה
הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד