מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
18:32   23/10/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
23/10/2019
מעיינות העמקים מבצעת עבודות תיקונים לשיפור תשתיות המים בקרית טבעון
חמישי, 24.10.19 ברחוב קק"ל משעה 21:30 ועד 25.10.19 05:00
23/10/2019
ערב לזיכרו של יצחק רבין ז"ל
מוצ"ש | 2.11.2019 | 20:00 | אולם צוותא
22/10/2019
מלגות מטעם מועדון סורופטימיסט קרית טבעון
מועד האחרון להגשת מועמדות – יום ו' 27.12.2019
22/10/2019
מלגות לרוכשי הכשרה מקצועית/וסטודנטים בני/ות קרית טבעון
מועד מסירה אחרון: יום שלישי 19.11.19 בשעה 17:30
19/09/2019
אוזן קשבת בשבילכם
קו חם להתייעצות טלפונית
28/08/2019
גשר הולכי הרגל ברמת טבעון יפורק-
המועצה החלה הליך אשר יביא לפירוקו של גשר הולכי הרגל המחבר בין רמת טבעון א' ו-ב'

החלפת פרקט עץ באולם כדורסל פיס במועצה המקומית קרית טבעון

19/05/2019

מכרז מספר 14/19
החלפת פרקט עץ באולם כדורסל פיס במועצה המקומית קרית טבעון
המועצה המקומית קרית טבעון- מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע עבודה בהתאם למפרט  החלפת פרקט עץ באולם כדורסל שברשות המועצה המקומית קרית טבעון

 

 1. משך הביצוע  מיום מתן צו התחלת עבודה, כמפורט בסעיף המתאים של המפרט המיוחד.
 2. רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים לתנאים הבאים:
  2.1. המציע בעל ניסיון מוכח בתחום התקנת רצפות פרקט עץ באולמות ספורט, של 5 שנים לפחות. בין השנים 2017 - 2019 המציע התקין רצפת פרקט לפחות בשלושה אולמות כדורסל המשמשים למשחקי ליגה. יש לצרף רשימה של העבודות שבוצעו ופרטי איש קשר מטעם מזמין העבודה.
  2.2. מועד ביצוע מתוכנן: 15/7/2019 -30/6/2019 המזמין שומר את הזכות לשנות את המועד, משיקוליו.
  2.3. המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז – 1976.
  2.4. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 10,000 (עשרת אלפים) ₪, שתוקפה ליום 4/9/2019, להבטחת קיום תנאי המכרז.
  2.5. צרוף קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
  2.6. השתתפות בסיור קבלנים.
 3. על המציעים לצרף את כל המסמכים הנדרשים להצעה.
 4. למען הסר ספק מובהר כי על המציעים לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 5. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה המקומית קרית טבעון, ככר בן-גוריון 1,  החל מתאריך  21/05/2019 בשעות קבלת קהל, תמורת תשלום של  500 ₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.   (טל' לברורים ותאום:04-9539210 ).
 6. סיור קבלנים (חובה) – יערך בתאריך 28/05/2019  בשעה  9:00 יציאה ממשרדי  מנהל  הנדסה. רחוב החורש 2 .ההשתתפות בסיור קבלנים הינה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.
 7. תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על צרופותיה ונספחיה. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 8. את ההצעה יש להגיש עד תאריך 4/06/2019 שעה 18:00 במשרד מנכ"ל המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קריית טבעון- במעטפה סגורה בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז. על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז.
 9. פתיחת ההצעות למכרז תתקיים בתאריך   4/06/2019 בשעה 18:30  במשרד מנכ"ל המועצה.

בכבוד רב,
עידו גרינבלום ראש המועצה

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד