מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
12:57   20/9/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
19/09/2019
אוזן קשבת בשבילכם
קו חם להתייעצות טלפונית
19/09/2019
ישיבת מליאת המועצה
יום ראשון | 22.9.2019 | 19:00
11/09/2019
דרושים מתנדבים עם/ללא רכבים
לחלוקת חבילות המזון לחג
11/09/2019
גם אתם יכולים לעזור
בקשה לתרומה ולסיוע בחלוקת סלי מזון למשפחות - ראש השנה תש"ף
3/09/2019
מתנדבי ומתנדבות קרית טבעון
להרשמה לטיול היכנסו!
28/08/2019
גשר הולכי הרגל ברמת טבעון יפורק-
המועצה החלה הליך אשר יביא לפירוקו של גשר הולכי הרגל המחבר בין רמת טבעון א' ו-ב'

התאמת שמע אקוסטית לכיתות לימוד במועצה המקומית קרית טבעון

16/07/2018

מכרז פומבי מספר 22/2018
התאמת שמע אקוסטית לכיתות לימוד במועצה המקומית קרית טבעון


המועצה המקומית קרית טבעון- מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע עבודה בהתאם למפרט, התאמת שתי כיתות להנגשת שמע אקוסטיות.

  1. פרטים וחומר, לרבות תנאי המכרז והחוזה המוצע אפשר לרכוש במשרדי המועצה המקומית קרית טבעון, ככר בן-גוריון,  החל מתאריך 19/7/2018 קבלת קהל, תמורת תשלום של  400₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.  
    (טל' לברורים ותאום:04-9539210 ).

  2. על מגיש ההצעה לעמוד בכל התנאים הקבועים במכרז ובכלל זאת להיות רשום לפי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט-1969 ומסווג לביצוע עבודות בניה קוד  100 ,131  לפי תקנות רישום הקבלנים התשמ"ד 1984.

  3. סיור קבלנים (לא חובה) – יערך בתאריך   19/7/2018 שעה  12:00 יציאה ממשרדי המנהל ההנדסי .

  4. תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על צרופותיה ונספחיה. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

  5. מובהר כי המזמין מתעתד לממן את ביצוע העבודה באמצעות תקציב מיוחד וייעודי ממשרד ממשלתי, ככל שלאחר פרסום מכרז זה ו/או לאחר הודעה על זכיה במכרז יתברר כי חל עיכוב בהעברת התקציב ממשרד הממשלתי או חלק ממנו אל המזמין ו/או יבוטל התקציב ו/או חלק ממנו, יהיה המזמין רשאי לבטל את המכרז ו/או חלק ממנו ,את ההתקשרות בטרם החלה, ולקבלן ו/או הקבלנים לא תהיה כל טענה בנושא אל המזמין.

  6. את ההצעה בצרוף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז בסך 10,000₪, כנדרש במכרז, ערבות אשר תהא בתוקף החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד לתאריך 29/10/2018 יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית עד תאריך 29/10/2018 שעה 18:00 במשרד מזכיר המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קריית טבעון- במעטפה סגורה בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז. על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז.

    פתיחת המכרז בתאריך 29/7/2018 בשעה 18:00.

בכבוד רב,
ראש מועצת קרית טבעון

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד