מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
15:59   19/6/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
4/06/2019
דלת פתוחה בלשכת ראש המועצה עידו גרינבלום
יום שלישי | 11.6.2019, 25.6.2019 | 16:00-18:00
6/06/2019
שינויי תחבורה בשכונת אלרואי
בתאריך 11.06.2019 יחלו העבודות להקמת המסלול המערבי של כביש 7213 החדש (הכביש הנכנס לאלרואי מכביש 75), ויימשכו כחודש
18/06/2019
מפגש לתושבי רחוב כלניות
יום רביעי | 19.6.19| 17:30 מתנ"ס דגניות, מועדון החברה

מכרז פומבי לתכנון הנגשה אדריכלי ל"מקומות שאינם בניין" בקרית טבעון

5/07/2018

מכרז פומבי 21/2018

מכרז פומבי לתכנון הנגשה אדריכלי ל"מקומות שאינם בניין"  בקרית טבעון

המועצה המקומית קרית טבעון פונה למשרדי אדריכל נוף בעלי הסמכה כמורשה נגישות (בעל המשרד או אדריכל המועסק במשרד) להציע הצעות מחיר לתכנון הנגשה  ב-5 "מקומות שאינם בניין" בקרית טבעון.


תנאי סף למציעים:

  1. המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום כדין.
  2. המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1976.
  3. למציע אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין.
  4. למציע אישור תקף לניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.
  5. האדריכל הראשי של המשרד המציע הינו בעל תעודת אדריכל רישוי, בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח 1958.
  6. האדריכל הראשי של המשרד המציע הינו מורשה נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) ובעל ניסיון מוכח בתכנון הנגשה  של " מקום שאינו בניין" או לחילופין, אחד מאדריכלי המשרד הינו מורשה נגישות מתו"ס ובעל ניסיון מוכח בתכנון הנגשה  של " מקום שאינו בניין".
  7. לא יימצא כי למציע ניגוד עניינים המונע ממנו לבצע את העבודה נשוא מכרז זה, בהתאם לטופס ניגוד עניינים שימלא.
  8. יש לצרף תעודות המעידות על סעיפים 1-6 לעיל, ולמלא את טופס ניגוד העניינים המצורף לחוזה –  נספח ד'.

לקבלת מסמכי המכרז כולל, החוזה, פירוט העבודות, הגדרת השטחים לתכנון, טופס ההצעה, המסמכים לחתימה וחומר הרקע אחריש לפנות לדוא"ל:  rinatj@kiryat-tivon.muni.il 


שאלות ניתן לשלוח לאותה כתובת דוא"ל  עד 17.7.18

 

את כל המסמכים יש למלא ולהביא כשהם חתומים בתוך מעטפה סגורה ועליה כתוב מכרז 21/2018
למשרד מנכ"ל המועצה המקומית קרית טבעון ברחוב כיכר בן גוריון 1 עד ליום א',  21.7.2018 שעה 18:00. פתיחת ההצעות צפויה להתקיים  באותו המועד בשעה  18:00. יש לוודא טלפונית .

 

בברכה,
ראש המועצה המקומית קרית טבעון


 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד