מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
12:31   23/5/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
12/05/2019
דלת פתוחה בלשכת ראש המועצה
יום שלישי | 14.5.19, 28.5.19
16/05/2019
תודה!
20/05/2019
איסור על הדלקת מדורות
שימו לב, האיסור חל גם היום (יום חמישי 23.5) וגם מחר (שישי)
21/05/2019
בקרית טבעון חוגגים 🔥 ל"ג בעומר יחד
הוקצה מקום מסודר ומאורגן לקיום מדורה בכניסה לרחוב ויצמן בקרית חרושת הכולל חנייה לבאים
21/05/2019
שמרו על בעלי החיים בל"ג בעומר
ומומלץ לא להביא בעלי חיים אל המדורות
22/05/2019
הפסקת מים ביום ראשון 26.5
משעה : 09:00 עד השעה : 15:30

עבודות פיתוח במסגרת בטיחות במוסדות המועצה קרית טבעון

2/07/2018

המועצה המקומית קרית-טבעון

מכרז פומבי מס' 15/18
עבודות פיתוח במסגרת בטיחות במוסדות המועצה קרית טבעון   

הזמנה להציע הצעות

 1. המועצה המקומית קרית טבעון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות מקבלנים לביצוע עבודות פיתוח וסלילה במוסדות המועצה  (להלן: "השירותים").
 2. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז והחוזה המוצע במשרדי המועצה המקומית  קרית טבעון, ככר בו גוריון, החל מתאריך  5/7/2018 שעות קבלת קהל, תמורת תשלום של 400 ₪   אשר לא יוחזרו בכל מקרה.  טלפון לברורים  ותאום, 04-9539210.
 3. רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון מוכח בתחום מתן שירותים אלו בתחום הפיתוח וסלילה העונים על הכישורים, הניסיון ובעלות על ציוד כמפורט במסמכי המכרז. הקבלן יהיה רשום בפנקס הקבלנים בענף 200 קוד ג סוג 1 ומעלה.  המגיש ימציא את כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ז 1976 .
 4. סיור קבלנים (חובה) – יערך בתאריך  5/7/2018 בשעה  9:00   יציאה ממשרדי מחלקת מנהל הנדסה מועצה מקומית קרית טבעון רחוב החורש 2. ההשתתפות בסיור קבלנים הינה תנאי הכרחי להשתתפות במכרז.
 5. את ההצעות בצרוף ערבות בנקאית בתוקף עד ליום  15/10/2018 להבטחת השתתפות במכרז בסך 10.000 ₪, או שיק בנקאי לפקודת המועצה המקומית קרית טבעון בסכום זה כנדרש במכרז, יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת ההצעות במזכירות המועצה, ככר דוד בן גוריון, קרית טבעון, הגשה עד יום א'  15/7/2018 עד שעה 18:00 . פתיחת הצעות המכרז ביום א' 15/7/2018 שעה 18:00.
 6. תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על צרופותיה ונספחיה.
  אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

  בכבוד רב,
  ראש  המועצה המקומית קרית טבעון
הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד