מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
16:28   18/11/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

שעת סיפור - הדייג ודג הזהב - עם מיכל חן פיאצ'טוקה

17:00

דלג על Ticker
Ticker
4/11/2019
המועצה ממשיכה לשפר תשתיות ובטיחות לטובת התושבים :
אנחנו שמחים לבשר על תחילת העבודות להקמת מעגל תנועה בצומת הרחובות מעלה אבשלום - מעלה השיזף
24/10/2019
הצטרפו למועדון "חיבורים"- ההרשמה החלה
הקבוצה מיועדת לילדים עם צרכים מיוחדים בתפקוד גבוה.
22/10/2019
מלגות מטעם מועדון סורופטימיסט קרית טבעון
מועד האחרון להגשת מועמדות – יום ו' 27.12.2019
22/10/2019
מלגות לרוכשי הכשרה מקצועית/וסטודנטים בני/ות קרית טבעון
מועד מסירה אחרון: יום שלישי 19.11.19 בשעה 17:30
19/09/2019
אוזן קשבת בשבילכם
קו חם להתייעצות טלפונית

בקשה להצעת מחיר ביצוע עבודות הדברת מזיקים ופעולות למניעת מזיקים

21/06/2018

מועצה מקומית קרית טבעון
מכרז  פומבי מספר 19/18
בקשה להצעת מחיר ביצוע עבודות הדברת מזיקים ופעולות למניעת מזיקים

מועצה מקומית קרית טבעון, מזמינה בזה להציע הצעות מחיר לביצוע עבודות הדברת מזיקים ופעולות למניעת מזיקים וזאת בהתאם לתנאי המכרז וההסכם ונספחיו.

 

 1. את מסמכי המכרז  ותנאיו וכן את נוסח ההסכם ונספחיו שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן  לרכוש תמורת סך של  300 ש"ח שלא יוחזרו, לרכוש במשרדי המועצה, בכתובת כיכר בן גוריון 1 קריית טבעון, בימים א' - ה' בשעות העבודה.
  לעיון במסמכי המכרז בטרם רכישה ניתן לפנות  בדואר אלקטרוני לפנינה החל מיום ראשון 24.6.18:
  yore@kiryat-tivon.muni.il 
  מובהר כי על מנת להשתתף במכרז חובה לצרף קבלה על רכישתו של המכרז.
 2. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מסויגת, על שם המציע בלבד, בנוסח המצורף לסעיף 8.1  להלן, על סך 10,000 ש"ח (עשר אלף ש"ח), בתוקף עד לתאריך  08/10/2018   כולל.
  למען הסר ספק, מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון.
 3. על המציע להיות עוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף ולנהל פנקס חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976.
 4. את כתבי ההצעה, מסמכי המכרז וצורפותיו (הצעת המחירים תוגש בשני עותקים), חתומים כדין על ידי המציע, יש להגיש במעטפה המקורית בלבד כשהיא סגורה, ולהפקידה במסירה אישית (ולא בדואר), בתיבת המכרזים בבניין המועצה, לא יאוחר מתאריך  08/07/2018   יום א'  שעה 16:00 .
  מעטפות מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי המועצה.
 5. פתיחת תיבת המכרזים, תתקיים בישיבת ועדת מכרזים בתאריך  08/07/2018 שעה 18:00. באם יחול שינוי במועד כאמור, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז.
 6. בעת הדיון בהצעה, רשאית המועצה להתחשב בין היתר בכושרו של המציע לספק את הטרקטורים כנדרש במכרז.
 7. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

  ראש המועצה המקומית קרית טבעון

עדכון:

תאריך ההגשה למכרז 19/18 נדחה ליום שני  9.7.18  עד השעה  15:30.

את המכרז יש להגיש במעטפה סגורה בלשכת המנכ"ל.

מועד פתיחת ההצעות ביום שלישי  10.7.18 בשעה  08:00 במשרד המנכ"ל.

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד