מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
02:16   22/7/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
15/07/2019
בקרית טבעון דואגים לבעלי החיים
נטישת בעלי חיים היא אכזרית ולא חוקית והרשות תפעל בנחישות על מנת למגר את התופעה
16/07/2019
סדנת הורות לאימהות יחידניות בקרית טבעון
8 מפגשים, מתחיל 6.9.19, 9:00-11:00

ביצוע עבודות גידור במוסדות חינוך בקרית טבעון

10/06/2018

טסט

המועצה המקומית קרית-טבעון


ביצוע עבודות גידור במוסדות חינוך בקרית טבעון

מכרז פומבי מס' 12/18
הזמנה להציע הצעות

 • המועצה המקומית קרית טבעון- מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע עבודות בנושא המכרז
  ביצוע עבודות גידור במוסדות חינוך בקריית טבעון.
 • פרטים וחומר, לרבות תנאי המכרז והחוזה המוצע אפשר לרכוש במשרדי המועצה המקומית קרית טבעון,
  ככר בן-גוריון 1, החל מהיום-   10/6/2018  בשעות קבלת קהל, תמורת תשלום של  400₪ , אשר לא יוחזרו בכל מקרה.   (טל' לברורים ותאום:04-9539210 ).
  על מגיש ההצעה לעמוד בכל התנאים הקבועים במכרז .
 • רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון מוכח בתחום עבודות גידור העונים על הכישורים, הניסיון ובעלות על ציוד כמפורט במסמכי המכרז.
  המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות באחזקה, הספקה והתקנת גדרות ומעקות מהסוג הנדרש במכרז זה (כולם או חלקם).
 • ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד לא תותר הצעה משותפת על ידי מספר גופים.
  מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם הפרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.
 • סיור קבלנים חובה – יערך ביום  ראשון בתאריך  17/6/2018 שעה 09:00   יציאה ממשרדי מינהל ההנדסה
  רחוב חורש 2 קרית טבעון.
 • תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על צרופותיה ונספחיה. אין המזמין מתחייב
  לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 • את ההצעה בצרוף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז בסך 10,000 ש"ח שתוקפה עד ליום  28/9/2018 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז  יש להגיש עד תאריך 24/6/2018 שעה  18:00 במשרד מזכיר המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קרית טבעון במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת ההצעות במזכירות המועצה. על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז.

פתיחת המכרז  בתאריך 24/6/2018 בשעה 18:00.
בכבוד רב, ראש המועצה המקומית קרית טבעון

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד