מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
21:32   30/9/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

מכרז לתכנון רישוי וביצוע של תחנת השנאה (טרפו) בקרית טבעון

14/05/2018

מכרז  מס' 9/2018
מכרז לתכנון רישוי וביצוע של תחנת השנאה (טרפו) בקרית טבעון

מועצה מקומית קרית טבעון מזמינה בזאת הצעות מחיר לתכנון, רישוי ובניה של תחנת שנאים בשכונת "בצל אורנים" אשר בהקמה.

 

 1. רשאים להשתתף במכרז רק המציעים העונים לתנאים הבאים:
  א. הקבלן המגיש יהיה רשום בפנקס הקבלנים בענף  100 קוד ג' סוג 1 ומעלה.
  ב. במקרה והמציע הינו תאגיד – יצורפו פלט רשם החברות של התאגיד ואישור עו"ד על זכויות החתימה בתאגיד.
  ג. המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ז – 1976.
  ד. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס 20,000 ₪, שתוקפה ליום 1.09.2018, וזאת להבטחת חתימה על חוזה התקשרות במקרה של זכייה במכרז.
  ה. צרוף קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
  ו. חתימה בראשי תיבות על מסמך אישור קיום ביטוחים המצורף כנספח לחוזה.
  ז. תצהיר בנוגע להעסקת עובדים על פי חוק.
  ** על המציעים לצרף את כל המסמכים הנ"ל להצעה וכן את כל מסמכי המכרז (נוסח הפרסום, חוזה ההתקשרות, מפרט חח"י, כשהם חתומים ע"י המציע בכל עמוד ועמוד***
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה המקומית קרית טבעון, ככר בן-גוריון 1,  החל מתאריך  16/05/2018 בשעות קבלת קהל, תמורת תשלום של  1,000 ₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.   (טל' לברורים ותאום:04-9539210 ).
  לעיון במסמכי המכרז בטרם רכישה, ניתן לפנות לקבלתם בדואר אלקטרוני -
  לחדוה 
  peleg@kiryat-tivon.muni.il
 3. סיור קבלנים (חובה) – יערך ביום ד'  בשעה 09:00  בתאריך  23.5.2018  המפגש לסיור יהיה באתר פרויקט שכונת "בצל אורנים" באלרואי (מחנה הקבלן).
 4. תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור במסמכי  המכרז על צרופותיו ונספחיו.
 5. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 6. את הצעת המחיר יש למלא על הדף המצורף למסמכי המכרז בלבד וכולל כל המסמכים להגיש עד תאריך 10.06.2018 שעה 18.00 במשרד מזכיר המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קרית טבעון- במעטפה סגורה ועליה יהיה רשום מספר המכרז בלבד.
  פתיחת המכרז בשעה 18.00   תאריך   10.06.2018.

  שאלות ניתן לפנות לחברת סיטילינק למר גרשון שקד במייל   Gershon@citylink.co.il  עד שלושה ימי עבודה  ממועד ההגשה.

  בכבוד רב,
  דוד  אריאלי ראש המועצה
הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד