מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
05:15   28/2/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
27/02/2020
מעיינות העמקים מבצעת עבודות לשיפור תשתיות המים
ביום א' 1.3 ברחובות: מורן, חרצית, משעול הסייפן
26/02/2020
המועצה שמחה להודיע על שיפורים בתחבורה הציבורית
תחנת אוטובוס חדשה החל מיום ראשון 1.3.2020
25/02/2020
עבודות לשיפור הבטיחות בכביש
ברחוב הרצל וברחוב דוד אלעזר
24/02/2020
קבוצת כדורסל משלבת, לתלמידי ולתלמידות החינוך המיוחד
מפגש חשיפה לקבוצה יתקיים ביום א' 1.3.2020
24/02/2020
ותיקי הקריה הסיפור שלכם שווה ספר!
מעוניינים להנציח את סיפורכם למען הדורות הבאים?
11/02/2020
עגלת מזון ניידת
הזמנה להציע הצעות
6/02/2020
התחנה לבדיקות שד
התורים מלאים לשלושת החודשים הקרובים, לבדיקות הבאות עקבו אחר הפרסומים
23/01/2020
נדחה!!!! המפגש ב31.1.2020
מאיירים טבעון 2020 | תערוכת איורים על תחנות האוטובוס בקרית טבעון
9/01/2020
הרישום לגני הילדים ולכיתות א' מתחיל ב- 27.1.2020
השנה נקיים ימים פתוחים בבתי הספר, לפירוט - היכנסו לפרסום
5/01/2020
תווי חניה לשנת 2020
ניתן להשתמש בתו הישן עד יום שישי 31.01.20
29/12/2019
"בונים קהילות משותפות"
קול קורא לאמנים ואמניות
24/10/2019
הצטרפו למועדון "חיבורים"- ההרשמה החלה
הקבוצה מיועדת לילדים עם צרכים מיוחדים בתפקוד גבוה.
19/09/2019
אוזן קשבת בשבילכם
קו חם להתייעצות טלפונית

בקשה להצעת מחיר לאיסוף פסולת אריזות קרטון, מתכת ופלסטיק ולפינוי לאתר מחזור מוכר בישראל

27/03/2018

מועצה מקומית קרית טבעון

מכרז  זוטא מספר 03/18
בקשה להצעת מחיר לאיסוף פסולת אריזות קרטון, מתכת ופלסטיק ולפינוי לאתר מחזור מוכר בישראל

מועצה מקומית קרית טבעון, מזמינה בזה להציע הצעות מחיר לאספקת שרותי איסוף פסולת אריזות קרטון, מתכת ופלסטיק מהמכלים ייעודיים ולפינוי תכולתם לאתר מחזור מוכר בישראל וזאת בהתאם לתנאי המכרז וההסכם ונספחיו.

 

 1. את מסמכי המכרז  ותנאיו וכן את נוסח ההסכם ונספחיו שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן  לרכוש תמורת סך של  300 ש"ח שלא יוחזרו, לרכוש במשרדי המועצה, בכתובת כיכר בן גוריון 1 קריית טבעון, בימים א' - ה' בשעות העבודה.
 2. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מסויגת, על שם המציע בלבד, בנוסח המצורף לסעיף 8.1  להלן, על סך 60,000 ש"ח (שישים אלף), בתוקף עד לתאריך  01/07/2021   כולל.
  למען הסר ספק, מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון.
 3. מפגש הבהרות וסיור קבלנים יתקיים ביום 22/04/2018 בשעה 12:00 בחדר ישיבות שבמשרדי המועצה. השתתפות במפגש הבהרות הינה חובה ותנאי סף להגשת הצעה.
 4. על המציע להיות עוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף ולנהל פנקס חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976.
 5. את כתבי ההצעה, מסמכי המכרז וצורפותיו (הצעת המחירים תוגש בשני עותקים), חתומים כדין על ידי המציע, יש להגיש במעטפה המקורית בלבד כשהיא סגורה, ולהפקידה במסירה אישית (ולא בדואר), בתיבת המכרזים בבניין המועצה, לא יאוחר מתאריך  29/04/2018   יום א'  שעה 16:00.
  מעטפות מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי המועצה.
 6. פתיחת תיבת המכרזים, תתקיים בישיבת ועדת מכרזים  בתאריך   29/04/2018 שעה 18:00. באם יחול שינוי במועד כאמור, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז.
 7. בעת הדיון בהצעה, רשאית המועצה להתחשב בין היתר בכושרו של המציע לספק את הטרקטורים כנדרש במכרז.
 8. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,
ראש  המועצה

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד