מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
18:09   16/9/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
11/09/2019
דרושים מתנדבים עם/ללא רכבים
לחלוקת חבילות המזון לחג
11/09/2019
"מקפה ועד גורמה"
קרית טבעון פותחת במסורת חדשה של בתים מארחים בחול המועד סוכות, תאריכים 15-18.10
11/09/2019
גם אתם יכולים לעזור
בקשה לתרומה ולסיוע בחלוקת סלי מזון למשפחות - ראש השנה תש"ף
3/09/2019
מתנדבי ומתנדבות קרית טבעון
להרשמה לטיול היכנסו!
28/08/2019
גשר הולכי הרגל ברמת טבעון יפורק-
המועצה החלה הליך אשר יביא לפירוקו של גשר הולכי הרגל המחבר בין רמת טבעון א' ו-ב'

מכרז מס' 30/2017 "תכנון וביצוע קירוי הצללה בגני משחק"

4/01/2018

מכרז  מס' 30/2017

"תכנון וביצוע קירוי הצללה בגני משחק"


המועצה המקומית קריית טבעון- מזמינה בזה הצעות ל
"תכנון וביצוע קירוי הצללה בגני משחק"

1. משך הביצוע 4 חודשים מיום צו התחלת עבודה כמפורט במסמכי המכרז.

2. רשאים להשתתף במכרז רק המציעים העונים לתנאים הבאים:
 א. החברה במציעה הינה חברה המתמחה בהקמת קירוי הצללה  והיא בעלת ניסיון מוכח.
 ב. המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ז – 1976.
 ג. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס 30,000 ₪, שתוקפה עד ליום 31.05.2018, וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.
 ד. צרוף קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.

 

על המציעים לצרף את כל המסמכים הנ"ל להצעה.

3. למען הסר ספק מובהר כי על המציעים לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

4. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר המועצה המקומית קרית טבעון, החל מתאריך  7/1/2018
5. המעוניין להגיש הצעה חייב בתשלום של  800 ₪ אותו ניתן לבצע במשרדי המועצה  אשר לא יוחזרו בכל מקרה.   (טל' לברורים ותאום:04-9539210 ).

6. סיור קבלנים (לא חובה ) – יערך בתאריך  11.1.2018  בשעה  09:30   יציאה ממשרדי מנהל הנדסה מועצה מקומית קרית טבעון.( רחוב החורש 2 )

7. תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור במסמכי המכרז . אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

8.  את ההצעה יש להגיש עד תאריך 28.01.2018 שעה 18:000 במשרד מזכיר המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קריית טבעון- במעטפה סגורה בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז. על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז בלבד.

פתיחת המכרז בשעה 18.00   תאריך   28.01.2018.

 

 קישור למסמכים וחומרים נוספים:

1. המכרז המלא

2. שטח הצללה צפוי לגן המייסדים

3. שטח הצללה צפוי לגן השומרים

4. שטח הצללה  צפוי לגן  סתוונית

5. שטח הצללה צפוי לגן רבין


בכבוד רב,
דוד  אריאלי ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד