מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
01:46   18/8/2018
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

Summer day 2018

00:00

תערוכות חדשות!

גלריה לאמנות ישראלית- מזיגה 2# // טלי בלומנאו באכסדרה: בלוז צבעוני // שימי שיידר 19:00

נעמי / איה בן נחום, שי (קיפי) קפלן, אברהם פסו

זוכה פרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל אפוס 201811:30

נעמי / איה בן נחום, שי (קיפי) קפלן, אברהם פסו

זוכה פרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל אפוס 201820:30

מכרז מס' 30/2017 "תכנון וביצוע קירוי הצללה בגני משחק"

4/01/2018

מכרז  מס' 30/2017

"תכנון וביצוע קירוי הצללה בגני משחק"


המועצה המקומית קריית טבעון- מזמינה בזה הצעות ל
"תכנון וביצוע קירוי הצללה בגני משחק"

1. משך הביצוע 4 חודשים מיום צו התחלת עבודה כמפורט במסמכי המכרז.

2. רשאים להשתתף במכרז רק המציעים העונים לתנאים הבאים:
 א. החברה במציעה הינה חברה המתמחה בהקמת קירוי הצללה  והיא בעלת ניסיון מוכח.
 ב. המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ז – 1976.
 ג. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס 30,000 ₪, שתוקפה עד ליום 31.05.2018, וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.
 ד. צרוף קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.

 

על המציעים לצרף את כל המסמכים הנ"ל להצעה.

3. למען הסר ספק מובהר כי על המציעים לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

4. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר המועצה המקומית קרית טבעון, החל מתאריך  7/1/2018
5. המעוניין להגיש הצעה חייב בתשלום של  800 ₪ אותו ניתן לבצע במשרדי המועצה  אשר לא יוחזרו בכל מקרה.   (טל' לברורים ותאום:04-9539210 ).

6. סיור קבלנים (לא חובה ) – יערך בתאריך  11.1.2018  בשעה  09:30   יציאה ממשרדי מנהל הנדסה מועצה מקומית קרית טבעון.( רחוב החורש 2 )

7. תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור במסמכי המכרז . אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

8.  את ההצעה יש להגיש עד תאריך 28.01.2018 שעה 18:000 במשרד מזכיר המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קריית טבעון- במעטפה סגורה בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז. על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז בלבד.

פתיחת המכרז בשעה 18.00   תאריך   28.01.2018.

 

 קישור למסמכים וחומרים נוספים:

1. המכרז המלא

2. שטח הצללה צפוי לגן המייסדים

3. שטח הצללה צפוי לגן השומרים

4. שטח הצללה  צפוי לגן  סתוונית

5. שטח הצללה צפוי לגן רבין


בכבוד רב,
דוד  אריאלי ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד