מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
00:37   25/9/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

מכרז מס' 30/2017 "תכנון וביצוע קירוי הצללה בגני משחק"

4/01/2018

מכרז  מס' 30/2017

"תכנון וביצוע קירוי הצללה בגני משחק"


המועצה המקומית קריית טבעון- מזמינה בזה הצעות ל
"תכנון וביצוע קירוי הצללה בגני משחק"

1. משך הביצוע 4 חודשים מיום צו התחלת עבודה כמפורט במסמכי המכרז.

2. רשאים להשתתף במכרז רק המציעים העונים לתנאים הבאים:
 א. החברה במציעה הינה חברה המתמחה בהקמת קירוי הצללה  והיא בעלת ניסיון מוכח.
 ב. המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ז – 1976.
 ג. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ס 30,000 ₪, שתוקפה עד ליום 31.05.2018, וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.
 ד. צרוף קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז.

 

על המציעים לצרף את כל המסמכים הנ"ל להצעה.

3. למען הסר ספק מובהר כי על המציעים לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

4. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר המועצה המקומית קרית טבעון, החל מתאריך  7/1/2018
5. המעוניין להגיש הצעה חייב בתשלום של  800 ₪ אותו ניתן לבצע במשרדי המועצה  אשר לא יוחזרו בכל מקרה.   (טל' לברורים ותאום:04-9539210 ).

6. סיור קבלנים (לא חובה ) – יערך בתאריך  11.1.2018  בשעה  09:30   יציאה ממשרדי מנהל הנדסה מועצה מקומית קרית טבעון.( רחוב החורש 2 )

7. תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור במסמכי המכרז . אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

8.  את ההצעה יש להגיש עד תאריך 28.01.2018 שעה 18:000 במשרד מזכיר המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קריית טבעון- במעטפה סגורה בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז. על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז בלבד.

פתיחת המכרז בשעה 18.00   תאריך   28.01.2018.

 

 קישור למסמכים וחומרים נוספים:

1. המכרז המלא

2. שטח הצללה צפוי לגן המייסדים

3. שטח הצללה צפוי לגן השומרים

4. שטח הצללה  צפוי לגן  סתוונית

5. שטח הצללה צפוי לגן רבין


בכבוד רב,
דוד  אריאלי ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד