מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
17:23   16/9/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
11/09/2019
דרושים מתנדבים עם/ללא רכבים
לחלוקת חבילות המזון לחג
11/09/2019
"מקפה ועד גורמה"
קרית טבעון פותחת במסורת חדשה של בתים מארחים בחול המועד סוכות, תאריכים 15-18.10
11/09/2019
גם אתם יכולים לעזור
בקשה לתרומה ולסיוע בחלוקת סלי מזון למשפחות - ראש השנה תש"ף
3/09/2019
מתנדבי ומתנדבות קרית טבעון
להרשמה לטיול היכנסו!
28/08/2019
גשר הולכי הרגל ברמת טבעון יפורק-
המועצה החלה הליך אשר יביא לפירוקו של גשר הולכי הרגל המחבר בין רמת טבעון א' ו-ב'

מכרז פומבי מס' 25/17 - לביצוע עבודות גיזום בטיחות וכריתת עצים.

2/10/2017

מועצה מקומית קרית טבעון

מכרז פומבי מס'  25/17

לביצוע עבודות גיזום בטיחות וכריתת עצים.

 

 

הזמנה להציע הצעות

המועצה המקומית קריית טבעון (להלן: "המועצה", "המזמין") מזמינה בזאת הצעות לביצוע גיזום בטיחות וכריתת עצים בשטח המועצה, כמפורט במסמכי המכרז.

·       לעיון במסמכי המכרז - לחץ כאן!
(מובהר כי על מנת להשתתף במכרז חובה להחזיק בקבלה עבור רכישה של עותק מהמכרז)

·         את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, בין השעות 08:30 עד 13:00, ימים א' ה', תמורת  תשלום במזומן או בהמחאה (צ'ק) בסך  500 ש"ח (במילים: חמש מאות ש"ח). הסכום לא יוחזר.  

·         מפגש הבהרות וסיור קבלנים (להלן: "מפגש"), יתקיים במשרדי המועצה, בכתובת: ככר בן גוריון, בחדר ישיבות,  ביום ג'  24.10.2017 שעה  10:00.

ההשתתפות במפגש ההבהרות הינה חובה ותנאי סף להגשת הצעה.

 

·         שאלות ובקשות להבהרות נוספות, יועברו למועצה על ידי המציעים במסמך מודפס בלבד, לדוא"ל yore@kiryat-tivon.muni.il או לפקס מס' 04-9535783 לא יאוחר מ – 6 ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז עד השעה  12:00. 

·         תשובות לשאלות והבהרות או עדכונים ושינויים שייעשו ביוזמת המועצה, תשלחנה במרוכז לכל רוכשי  המכרז.

·         את ההצעות בצירוף מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי המציע, יש להגיש במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של המציע עליה יצוין מספר המכרז בלבד, לתיבת המכרזים במזכירות המועצה, לא יאוחר מיום 05.11.2017 שעה  14:00. הצעה שתוגש לאחר התאריך והשעה האמורים לעיל, לא תתקבל. אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת, למעט מסירה ידנית.

 

·         על מועד פתיחת תיבת המכרזים ופתיחת המעטפות, תימסר הודעה לרוכשי מסמכי המכרז.

 

·         המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

                     

דוד  אריאלי, ראש המועצה

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד