מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
08:40   25/6/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
4/06/2019
דלת פתוחה בלשכת ראש המועצה עידו גרינבלום
יום שלישי | 11.6.2019, 25.6.2019 | 16:00-18:00
6/06/2019
שינויי תחבורה בשכונת אלרואי
בתאריך 11.06.2019 יחלו העבודות להקמת המסלול המערבי של כביש 7213 החדש (הכביש הנכנס לאלרואי מכביש 75), ויימשכו כחודש
23/06/2019
תיירות טבעון - מפגש פתיחה
שני 1.7.19 | 19:30-23:00 | שלהב"ת

מכרז פומבי מס' 23/2017 - להקמה והפעלה של מעבדת שדה לבדיקות בעבודות פיתוח שכונת בצל אורנים בקרית טבעון

1/10/2017

מכרז פומבי מס' 23/2017

להקמה והפעלה של מעבדת שדה לבדיקות בעבודות פיתוח
שכונת בצל אורנים בקרית טבעון

 

המועצה המקומית קריית טבעון- מזמינה בזה הצעות מקבלנים
לביצוע עבודה בהתאם למפרט
"הקמה והפעלה של מעבדת שדה
לבדיקות בעבודות פיתוח שכונת בצל אורנים בקרית טבעון"

 

רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים לתנאים  הבאים:

1.         מעבדות מאושרות ע"י הרשות להסמכת מעבדות ומכוח חוק התקנים/מכון התקנים הישראלי.

2.     המעבדה חייבת להיות מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות ובעלת הסמכות רלוונטיות לבדיקות הנדרשות במסמכי המכרז.

3.     המצאת כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס),  התשל"ז – 1976.

4.     המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 20,000 ₪  לטובת המועצה המקומית קרית טבעון, שתוקפה
עד ליום 1.2.2018
שהינה בת פירעון בתוך 7 ימים ממסירת דרישה מצד המועצה המקומית קרית טבעון, וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.

  על המציעים לצרף את כל המסמכים הנ"ל להצעה.

למען הסר ספק מובהר כי על המציעים לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז , מפרט ועוד  -  ניתן להוריד  כאן!
(טל' לברורים:04-9539210 )

או לקבל במייל מחברת "סיטילינק" בטלפון  04-9532228.

אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

את ההצעה יש להגיש עד תאריך 22.10.2017 שעה 18.00 במשרד מנכ"ל המועצה, בכיכר בן גוריון 1,   
קרית טבעון -  במעטפה סגורה בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז.
על המעטפה יש לרשום   את מספר המכרז.  פתיחת המכרז באותו יום בשעה 18.00

                                                                                              

                                                                                                                 בכבוד רב,  ראש המועצה דוד  אריאלי                                                                                                                

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד