מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
22:55   23/7/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
15/07/2019
בקרית טבעון דואגים לבעלי החיים
נטישת בעלי חיים היא אכזרית ולא חוקית והרשות תפעל בנחישות על מנת למגר את התופעה
16/07/2019
סדנת הורות לאימהות יחידניות בקרית טבעון
8 מפגשים, מתחיל 6.9.19, 9:00-11:00

מכרז פומבי מספר 21/2017 לעריכת ביטוחי המועצה

24/07/2017

מכרז פומבי  מספר 21/2017 לעריכת ביטוחי המועצה 

 

1.  המועצה מכריזה בזה על קבלת הצעות לעריכת ביטוחי הרשות לשנת 2017/18 (עם אפשרות הארכה לארבע  שנים נוספות, שנה אחת בכל פעם) ובסה"כ 5 שנים.   

 

2.  רשאים להשתתף במכרז:  

 

א.   חברות ביטוח. 

 

ב.    "מורשי לוידס" בעלי רישיון תקף לעסוק בביטוח בישראל כמורשה של חתמי לוידס, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981, בענפי הביטוח לגביהם מוגשת ההצעה (להלן "מורשה לוידס").  

 

ג.  סוכני ביטוח מורשים המקיימים את התנאים המצטברים הבאים: 

- אשר להם רישיון סוכן בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז. 

- אשר להם ניסיון קודם בביטוח בן חמש שנים לפחות. 

- אשר להם תיק ביטוח בהיקף פרמיות בביטוח אלמנטרי של 10.0 מיליון ₪ לפחות בתקופת 12 החדשים שקדמו להגשת ההצעה. 

   

3.  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בגזברות המועצה בשעות העבודה המקובלות תמורת תשלום של 500  ₪ אשר לא יוחזרו.  
לעיון במכרז טרם רכישתו - לחץ כאן!
לקובץ ניסיון תביעות לחץ כאן!
(חשוב להבהיר כי ניתן להציע הצעה  אך ורק לאחר רכישת המכרז)

 

4.  פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל גב'  סיון לוי, גזברית המועצה,   בשעות העבודה המקובלות בטלפון  04-9539202 . 

 

5.  על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית, בסך 25,000 ₪   (עשרים וחמש אלף ₪),  אשר תהיה בתוקף עד 31.12.2017. אם צורף למכרז נוסח ערבות, על הערבות להיות בנוסח שצורף. 

 

6.  ההצעות החתומות תוגשנה בתוך מעטפה סגורה שעליה יצוין מספר המכרז, תמסרנה במסירה ידנית ותוכנסנה לתיבת המכרזים בבניין המועצה, בלשכת המנכ"ל, ברח' כיכר בן גוריון 1 קרית טבעון,  לא יאוחר מתאריך 10.08.2017  בשעה 15:00. 

 

7.  אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

 

8.  להלן ריכוז התאריכים למכרז:
מועד פרסום המכרז  - 25.07.2017 

     המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה למועצה - 03.08.2017 

     המועד האחרון להגשת הצעות - 10.08.2017 

 

                                                                                                                                                   דוד אריאלי, ראש המועצה 

 

למסמך הבהרות - לחץ כאן!

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד