מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
09:19   21/2/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
20/02/2020
מעיינות העמקים מבצעת עבודות לשיפור תשתיות המים
ביום: ראשון, 23/02/2020 ברחובות: חרצית, מורן
18/02/2020
הזמנה לשיח פתוח עם ראש המועצה
לתושבי השכונה החדשה "בצל אורנים"
11/02/2020
עגלת מזון ניידת
הזמנה להציע הצעות
6/02/2020
התחנה לבדיקות שד
התורים מלאים לשלושת החודשים הקרובים, לבדיקות הבאות עקבו אחר הפרסומים
23/01/2020
נדחה!!!! המפגש ב31.1.2020
מאיירים טבעון 2020 | תערוכת איורים על תחנות האוטובוס בקרית טבעון
9/01/2020
הרישום לגני הילדים ולכיתות א' מתחיל ב- 27.1.2020
השנה נקיים ימים פתוחים בבתי הספר, לפירוט - היכנסו לפרסום
5/01/2020
תווי חניה לשנת 2020
ניתן להשתמש בתו הישן עד יום שישי 31.01.20
29/12/2019
"בונים קהילות משותפות"
קול קורא לאמנים ואמניות
24/10/2019
הצטרפו למועדון "חיבורים"- ההרשמה החלה
הקבוצה מיועדת לילדים עם צרכים מיוחדים בתפקוד גבוה.
19/09/2019
אוזן קשבת בשבילכם
קו חם להתייעצות טלפונית

מכרז לביצוע תשתיות ציבוריות לשכונת מגורים "בצל אורנים"

1/06/2017

מועצה מקומית קרית טבעון  


מכרז לביצוע תשתיות ציבוריות   

לשכונת מגורים "בצל אורנים",
בתחום השיפוט של המועצה המקומית קרית טבעון
מכרז מספר:  2017/18


1.         המועצה המקומית קרית טבעון (להלן-"המועצה") מכריזה בזאת על קיום מכרז: ביצוע תשתיות ציבוריות לשכונת מגורים "צל אורנים". 

2.          את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של  2,500  ש"ח (אלפיים וחמש מאות  ש"ח), במזומן או בהמחאה למועצה אשר לא יוחזרו, בגזברות של המועצה, בימים א,ג,ה בין השעות: 08.30-12.00 וביום א' גם אחה"צ 16:00-18:30 וזאת החל מיום29.5.17.  

3.         ניתן לעיין במסמכי המכרז בטרם רכישתו החל מיום 29.5.17 ,  באגף ההנדסה של המועצה ביום א' בין השעות 16:00-18:30  ובימים ג' ו ה'  בשעות 09:00-12:00 .

4.         זכאי להגיש הצעות במכרז זה, מציע העונה על כל דרישות הסף המפורטות להלן, במצטבר: 

4.1           המציע הינו תאגיד רשום בישראל במרשם המתנהל על-פי דין. 

4.2          קבלן רשום (ביום ההגשה) בפנקס הקבלנים (על פי חוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969), כקבלן לעבודות כבישים ותשתיות ופיתוח – ענף ראשי 200  ובעל סיווג ג5  (בלתי מוגבל). 

4.3          צירוף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז בסכום, בנוסח ולתקופה המצוינים בסעיף 5 להוראות  למשתתפים המכרז. 

4.4          קיום כל יתר התנאים המפורטים בסעיף 3 להוראות למשתתפים במכרז. 

4.5           השתתפות בסיור קבלנים הינה חובה  (לכל אורך הסיור). 

4.6           הצגת אישור תשלום עבור רכישת מסמכי המכרז. 

5.         כל יתר תנאי המכרז המחייבים את המציעים, מפורטים בהוראות למשתתפים במכרז. 

 

6.         סיור הקבלנים (חובה) יתקיים ביום 6.6.17 . מיקום המפגש: שער הכניסה למכללת אורנים בשעה : 09:00.  

7.         שאלות הבהרה להנהלת הפרויקט ניתן לשלוח עד ל- 14.6.17 בשעה 16:00 למייל iftach@citylink.co.il.  

8.         את ההצעה, כולל סט תכניות המכרז, ויתר מסמכי המכרז, החתומים ע"י המציע כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז , יש להגיש במסירה אישית בלבד ע"י הכנסת ההצעות לתיבת המכרזים במשרדי רשות מקרקעי ישראל, מרחב חיפה רחוב פל-ים 15, קומה 1, ביום 27.6.17, בין השעות  08:00-12:00 בלבד, הצעה אשר תוגש לאחר השעה 12:00 תיפסל. 

9.          מועד פתיחת המכרז  27.6.17 בשעה  12.00, במשרדי רמ"י הנ"ל. 

10.         סיום ביצוע העבודות תוך 18 חודשים ממועד הוצאת צו התחלת העבודה  ובכלל זה המצאת כל האישורים הנדרשים בחוזה על מסמכיו ועל פי דין ומסירתם למועצה.
 

11.         המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

12.         המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז, שלביו ומועדיו, הכל כמפורט ובכפוף לכל ההוראות למשתתפים במכרז. 

13.         להבהרות בנושא הפרסום נא לפנות לחברת סיטילינק בטל': 04-9532228. 

 

דוד אריאלי 

ראש המועצה 

מועצה מקומית קרית טבעון 

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד