מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
08:21   18/7/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

מופע "ויוה איטליה" עם דוד תאני

18:30

דלג על Ticker
Ticker
15/07/2019
בקרית טבעון דואגים לבעלי החיים
נטישת בעלי חיים היא אכזרית ולא חוקית והרשות תפעל בנחישות על מנת למגר את התופעה
16/07/2019
סדנת הורות לאימהות יחידניות בקרית טבעון
8 מפגשים, מתחיל 6.9.19, 9:00-11:00

מכרז לביצוע תשתיות ציבוריות לשכונת מגורים "בצל אורנים"

1/06/2017

מועצה מקומית קרית טבעון  


מכרז לביצוע תשתיות ציבוריות   

לשכונת מגורים "בצל אורנים",
בתחום השיפוט של המועצה המקומית קרית טבעון
מכרז מספר:  2017/18


1.         המועצה המקומית קרית טבעון (להלן-"המועצה") מכריזה בזאת על קיום מכרז: ביצוע תשתיות ציבוריות לשכונת מגורים "צל אורנים". 

2.          את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של  2,500  ש"ח (אלפיים וחמש מאות  ש"ח), במזומן או בהמחאה למועצה אשר לא יוחזרו, בגזברות של המועצה, בימים א,ג,ה בין השעות: 08.30-12.00 וביום א' גם אחה"צ 16:00-18:30 וזאת החל מיום29.5.17.  

3.         ניתן לעיין במסמכי המכרז בטרם רכישתו החל מיום 29.5.17 ,  באגף ההנדסה של המועצה ביום א' בין השעות 16:00-18:30  ובימים ג' ו ה'  בשעות 09:00-12:00 .

4.         זכאי להגיש הצעות במכרז זה, מציע העונה על כל דרישות הסף המפורטות להלן, במצטבר: 

4.1           המציע הינו תאגיד רשום בישראל במרשם המתנהל על-פי דין. 

4.2          קבלן רשום (ביום ההגשה) בפנקס הקבלנים (על פי חוק לרישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969), כקבלן לעבודות כבישים ותשתיות ופיתוח – ענף ראשי 200  ובעל סיווג ג5  (בלתי מוגבל). 

4.3          צירוף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז בסכום, בנוסח ולתקופה המצוינים בסעיף 5 להוראות  למשתתפים המכרז. 

4.4          קיום כל יתר התנאים המפורטים בסעיף 3 להוראות למשתתפים במכרז. 

4.5           השתתפות בסיור קבלנים הינה חובה  (לכל אורך הסיור). 

4.6           הצגת אישור תשלום עבור רכישת מסמכי המכרז. 

5.         כל יתר תנאי המכרז המחייבים את המציעים, מפורטים בהוראות למשתתפים במכרז. 

 

6.         סיור הקבלנים (חובה) יתקיים ביום 6.6.17 . מיקום המפגש: שער הכניסה למכללת אורנים בשעה : 09:00.  

7.         שאלות הבהרה להנהלת הפרויקט ניתן לשלוח עד ל- 14.6.17 בשעה 16:00 למייל iftach@citylink.co.il.  

8.         את ההצעה, כולל סט תכניות המכרז, ויתר מסמכי המכרז, החתומים ע"י המציע כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז , יש להגיש במסירה אישית בלבד ע"י הכנסת ההצעות לתיבת המכרזים במשרדי רשות מקרקעי ישראל, מרחב חיפה רחוב פל-ים 15, קומה 1, ביום 27.6.17, בין השעות  08:00-12:00 בלבד, הצעה אשר תוגש לאחר השעה 12:00 תיפסל. 

9.          מועד פתיחת המכרז  27.6.17 בשעה  12.00, במשרדי רמ"י הנ"ל. 

10.         סיום ביצוע העבודות תוך 18 חודשים ממועד הוצאת צו התחלת העבודה  ובכלל זה המצאת כל האישורים הנדרשים בחוזה על מסמכיו ועל פי דין ומסירתם למועצה.
 

11.         המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

12.         המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז, שלביו ומועדיו, הכל כמפורט ובכפוף לכל ההוראות למשתתפים במכרז. 

13.         להבהרות בנושא הפרסום נא לפנות לחברת סיטילינק בטל': 04-9532228. 

 

דוד אריאלי 

ראש המועצה 

מועצה מקומית קרית טבעון 

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד