מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
11:43   30/9/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע גביה ופיננסיות ממוחשבות

6/03/2017

מכרז פומבי מס'  10/17

רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע גביה ופיננסיות ממוחשבות

 הזמנה להציע הצעות

מועצה מקומית קריית טבעון מזמינה בזאת הצעות למתן רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע גביה ופיננסיות ממוחשבות עבור המועצה וגופי הסמך שלה כמפורט במסמכי המכרז.
 

המציע יידרש לצרף להצעתו למכרז את המסמכים כמפורט במסמכי המכרז וכן ערבות בנקאית אוטונומית לטובת המועצה  בסכום של 15,000 ₪ (חמישה עשר אלף שקלים חדשים) בנוסח ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז.

את ההצעה כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש ידנית בפורמט דיגיטלי כמפורט במסמכי המכרז במעטפה  סגורה, כשעליה מצוין - מכרז פומבי מספר 10/17, ולהכניסה לתיבת המכרזים במועצה עד יום 23/4/2017, עד השעה  17:00. מובהר בזאת כי הצעה שתכלול שינוי כלשהוא במסמכי המכרז תיפסל וועדת המכרזים לא תדון בה כלל. אין לשלוח הצעות בדואר.


שאלות הבהרה יש להעביר בכתב עד תאריך ה-19/3/2017   בשעה 16:00 בקובץ Word לדוא"ל:
gizbar@kiryat-tivon.muni.il עבור זאב זימל , גזבר  המועצה.
באחריות המשתתפים לוודא קבלת המסמכים במזכירות גזברות המועצה בטלפון מספר 04-9539202

בעת הגשת המכרז יש למלא בקפדנות את טופס אישור קבלת מכרז המוגדר בעמוד מספר 2 למסמכי המכרז, מקור להשאיר בלשכת גזבר המועצה והעתק לצרף למסמכי המכרז בהגשתו.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 3,000 (שלושת אלפים ₪)  שלא יוחזר בכל מקרה.
תנאי הסף ותקציר המערכות הנדרשות מפורסמים כאן!

ניתן לעיין במסמכי  המכרז במשרדי המועצה - ללא תשלום.

הדגמת פתרונות למועצה בתאריכים 24/5/2017, 25/5/2017  בין השעות 9:00 ל 16:00  בהתאם למפורט במסמכי המכרז. סדר ההדגמות יקבע בהתאם לסדר רכישת המכרז על ידי המציעים ראשון המציגים יהיה ראשון הקונים. המועצה רשאית לשנות את מועדי ההדגמות בהודעה מראש. על המציעים לשריין מועדים אלה ביומניהם. אין המועצה מתחייבת למועד חליפי למציע שלא הגיע למועד ההדגמה שנקבע, המועצה תהא רשאית לדרג את מרכיבי האיכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי אף במקרה ולא התייצב  או לחילופין לא לדון בהצעתו כלל.

פתיחת המכרז ביום 23/4/2017 בשעה 18:00  או במועד אחר עליו תודיע המועצה.

רשאים להשתתף במכרז ספקים בעלי ניסיון והמלצות, העונים לכל הדרישות המצטברות המוצגות במכרז ובעלי עוסק מורשה, מנהלים ספרי חשבונות כחוק. מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון כלל בועדת המכרזים. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

מובהר, כי ההוראות הנ"ל מובאות באופן כללי בלבד ואין בהן כדי למצות את כלל הוראות ותנאי המכרז שיחולו על המציעים ועל הצעת המחיר מטעמם.      

דוד אריאלי ראש המועצה

 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד