מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
06:03   17/2/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

פסיכולוגיה יהודית

17:00

"אין כניסה לישראלים" - “סוריה - מה שהיה ומה שנשאר”

מרצה: נפתלי הילגר19:30

דלג על Ticker
Ticker
לפעילות התנדבותית בקהילה
מועצת קרית טבעון מחפשת אתכם!
לפעילות התנדבותית בקהילה מועצת קרית טבעון מחפשת אתכם!
יש לנו מגוון רחב של תחומים מעניינים להציע לכם:
ישיבת מליאת המועצה
יום שלישי | 19.2.2019 | 18:00

הודעה על שינוי במכרז 6/2017 :סריקת מסמכי תיקיי רישוי ובנייה, הטמעתם וטיוב נתונים לוועדה המקומית קרית טבעון

1/03/2017

 הודעה על שינוי במכרז 6/2017  :סריקת מסמכי תיקיי רישוי ובנייה, הטמעתם וטיוב נתונים
לוועדה המקומית קרית טבעוןעיקרי השינוי :  עדכון תנאי סף
1. תשומת לב המציעים והמתעניינים מופנית לעדכון  בתנאי הסף הקבוע בסעיף 6.2 בהתאם לנוסח המפורט להלן: 
המציע ביצע בהצלחה לפחות 5 פרויקטים של סריקת תיקי בניה לוועדות מקומיות או מרחביות לתכנון ובניה במדינת ישראל במהלך 3 השנים האחרונות (2015 2014 2013), ומתוכם לפחות   שני פרויקטים הכוללים סריקה של לפחות 5000 תיקי רישוי בניה בכל אחד משני הפרויקטים, כאשר פרויקט אחד לפחות משני הפרויקטים כלל טיוב נתונים  למערכת רישוי ובניה של ועדה מקומית או מרחבית לתכנון ובניה ,  והסתיים בהצלחה ולשביעות רצון של הלקוח.

2. שאלות הבהרה ניתן להעביר בכתב עד תאריך 9/3/2017 עד שעה 16:00 בקובץ Word לכתובת דוא"ל-  peleg@kiryat-tivon.muni.il     ולוודא קבלת המסמכים אצל הגב' חדוה פלג,  בטלפון מספר  04-9539210.

3. אין שינויים נוספים במסמכי המכרז.

4. יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

5. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

6. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע.

                        דוד אריאלי
ראש המועצה המקומית קריית טבעון


הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד