מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
14:29   21/9/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
19/09/2019
אוזן קשבת בשבילכם
קו חם להתייעצות טלפונית
19/09/2019
ישיבת מליאת המועצה
יום ראשון | 22.9.2019 | 19:00
11/09/2019
דרושים מתנדבים עם/ללא רכבים
לחלוקת חבילות המזון לחג
11/09/2019
גם אתם יכולים לעזור
בקשה לתרומה ולסיוע בחלוקת סלי מזון למשפחות - ראש השנה תש"ף
3/09/2019
מתנדבי ומתנדבות קרית טבעון
להרשמה לטיול היכנסו!
28/08/2019
גשר הולכי הרגל ברמת טבעון יפורק-
המועצה החלה הליך אשר יביא לפירוקו של גשר הולכי הרגל המחבר בין רמת טבעון א' ו-ב'

הזמנה להציע הצעות למכרז לסריקת מסמכי תיקיי רישוי ובניה, הטמעתם וטיוב נתונים

14/02/2017

מכרז פומבי מס' 6-2017

הזמנה להציע הצעות למכרז לסריקת מסמכי תיקיי רישוי ובניה, הטמעתם וטיוב נתונים

המועצה המקומית קריית טבעון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לסריקת מסמכי תיקי רישוי ובניה, הטמעתם במערכות בר טכנולוגיות - כמפורט במסמכי המכרז וביצוע טיוב נתונים במערכות.

המציע יידרש לצרף להצעתו למכרז את המסמכים כמפורט במסמכי המכרז וכן ערבות בנקאית אוטונומית לטובת המועצה  בסכום של 15,000 ₪ (חמישה עשר אלף שקלים חדשים) כמפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה המקומית קריית טבעון, כיכר בן גוריון 1  בקרית טבעון בימיםא,ב,ג,ה בין השעות 12.30-08.30וכן ביום א' בין השעות 16:00-18:30 אחה"צ, תמורת תשלום של 3,000 ₪ (שלושת  אלפים ש"ח), (שלא יוחזר בכל מקרה), בהמחאה לפקודת המועצה או במזומן. 

את ההצעה כמפורט במסמכי המכרז, לרבות ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז, בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע, יש להביא בשני עותקים, במעטפה  סגורה, כשעליה מצוין - מכרז פומבי מס' 6-2017, ולהכניסה לתיבת המכרזים במועצה, עד יום19/3/2017, עד השעה  17:45.אין לשלוח הצעות בדואר.

שאלות הבהרה יש להעביר בכתב עד תאריך 5/3/2017 עד שעה 12:00 לפקס מספר 04-9931496 ובמקביל  בקובץ Word לכתובת דוא"ל- peleg@kiryat-tivon.muni.il ולוודא קבלת המסמכים אצל הגב' חדוה פלג  בטלפון מספר  04--9539210

בעת הגשת המכרז, יש למלא בקפדנות את הטופס "אישור קבלת מכרז" המוגדר  בעמוד מספר 2 למסמכי המכרז: מקור יש להשאיר בלשכת גזבר המועצה, והעתק - יש לצרף למסמכי המכרז בהגשתו.

הדגמת פתרונות למועצה בתאריך 23/3/2017 הדגמה ראשונה בין השעות 9:00 ל- 10:00, הדגמה שניה בין השעות 10:00 ל-  11:00 וכך הלאה, בהתאם למפורט במסמכי המכרז. סדר ההדגמות יקבע בהתאם לסדר רכישת המכרז על ידי המציעים, כך שראשון המציגים יהיה ראשון הקונים, השני יהיה שני, וכך הלאה. המועצה רשאית לשנות את מועדי וסדר ההדגמות בהודעה מראש.

פתיחת המכרז ביום19/3/2017בשעה 18:00 או במועד אחר עליו תודיע המועצה.

רשאים להשתתף במכרז ספקים בעלי ניסיון והמלצות, העונים לכל דרישות הסף המצטברות המוצגות במכרז בעלי עוסק מורשה, ומנהלים ספרי חשבונות כחוק. מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז ו/או לא יעמוד בתנאי הסף, לא תובא הצעתו לדיון כלל בוועדת המכרזים. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

דוד אריאלי

ראש המועצה המקומית קרית טבעון

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד