מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
19:34   21/5/2019
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
12/05/2019
מעוניינים להעלות את טבעון על מפת התיירות?
אנו שמחים להודיע על הקמת ועדת תיירות טבעון
12/05/2019
דלת פתוחה בלשכת ראש המועצה
יום שלישי | 14.5.19, 28.5.19
16/05/2019
תודה!
21/05/2019
בקרית טבעון חוגגים 🔥 ל"ג בעומר יחד
הוקצה מקום מסודר ומאורגן לקיום מדורה בכניסה לרחוב ויצמן בקרית חרושת הכולל חנייה לבאים
21/05/2019
שמרו על בעלי החיים בל"ג בעומר
ומומלץ לא להביא בעלי חיים אל המדורות

שיקום מתקני ספורט קיימים והתקנת מתקני ספורט חדשים באולמות ובמגרשי ספורט במוסדות חינוך בקרית טבעון

1/01/2017

 

מכרז פומבי מספר 24/2016 

שיקום מתקני ספורט קיימים והתקנת מתקני ספורט חדשים באולמות ובמגרשי ספורט במוסדות חינוך בקרית טבעון

המועצה המקומית קרית טבעון- מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע עבודות בנושא המכרז: תיקון מתקני ספורט קיימים והתקנת מתקני ספורט חדשים באולמות ובמגרשי ספורט שברשות המועצה. 

·           פירוט התיקונים המפורט בכתב הכמויות מסתמך על דוחות בדיקה של מכון התקנים.  

·           בגמר העבודה יידרש הקבלן לביצוע בדיקה נוספת של מכון התקנים וקבלת אישור תקינות על כשירות המתקנים- כתנאי למסירת העבודה. 

·           פרטים וחומר, לרבות תנאי המכרז והחוזה המוצע אפשר לרכוש במשרדי המועצה המקומית קריית טבעון, ככר בן-גוריון 1, החל מתאריך  11/1/2017  בשעות קבלת קהל, תמורת תשלום של  400₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.   (טל' לברורים ותאום:04-9539210 ). 

·           על מגיש ההצעה לעמוד בכל התנאים הקבועים במכרז.  

·           רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון מוכח בתחום התקנה ותחזוקת מתקני ספורט העונים על  

הכישורים, הניסיון ובעלות על ציוד כמפורט במסמכי המכרז. 

·           המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 4 שנים 2012-2016 באחזקה, הספקה והתקנת מתקני ספורט מהסוג הנדרש במכרז זה (כולם או חלקם). 

·           ההצעה תוגש ע"י אישיות משפטית אחת בלבד, לא תותר הצעה משותפת ע"י מספר גופים. 

·           מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם הפרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש. 

·           סיור קבלנים חובה – יערך ביום  ראשון בתאריך  15/1/2017 שעה 09:00  יציאה ממשרדי מינהל ההנדסה רחוב חורש 2 ק.טבעון. 

·           תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על צורפותיה ונספחיה. אין המזמין מתחייב 

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

·           את ההצעה בצרוף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז בסך 10,000 ₪ שתוקפה עד ליום 30.4.2017 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז  יש להגיש עד תאריך 29/1/2017 שעה  18.00 במשרד מזכיר המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קריית טבעון ,במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת ההצעות במזכירות המועצה. על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז. פתיחת המכרז  בתאריך 29/1/2017 בשעה 18.00                                                                          

 

בכבוד רב,
דוד אריאלי  ראש  המועצה
 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד