מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
17:06   28/9/2020
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker
15/09/2020
דרושים מתנדבים
לקראת חגי תשרי אנו עומדים בפני סגר ארצי וזקוקים לכם המתנדבים לסיוע
15/06/2020
הרחבנו את המענה הטלפוני במחלקת הגביה
מענה בין השעות 10:30-13:30
14/05/2020
קול קורא!
תכנית יתד והיחידה להתנדבות בטבעון מחפשות מתנדבים/ות שרוצים/ות להשפיע ולקחת חלק בעתידם של צעירי קרית טבעון
13/05/2020
הזדמנות להתנדבות ייחודית. היית רוצה להיות משמעותי/ת לנער/ה בגילאי 13-16?
דרושים מלווים ליצירת קשר מאתגר, מלמד ומספק
פעילויות, הודעות ועידכוני המועצה בנושא קורונה
מתעדכן באופן שוטף, כולל מספר חולים מאומתים ומספר המבודדים ביישוב לפי תאריך

שיקום מתקני ספורט קיימים והתקנת מתקני ספורט חדשים באולמות ובמגרשי ספורט במוסדות חינוך בקרית טבעון

1/01/2017

 

מכרז פומבי מספר 24/2016 

שיקום מתקני ספורט קיימים והתקנת מתקני ספורט חדשים באולמות ובמגרשי ספורט במוסדות חינוך בקרית טבעון

המועצה המקומית קרית טבעון- מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע עבודות בנושא המכרז: תיקון מתקני ספורט קיימים והתקנת מתקני ספורט חדשים באולמות ובמגרשי ספורט שברשות המועצה. 

·           פירוט התיקונים המפורט בכתב הכמויות מסתמך על דוחות בדיקה של מכון התקנים.  

·           בגמר העבודה יידרש הקבלן לביצוע בדיקה נוספת של מכון התקנים וקבלת אישור תקינות על כשירות המתקנים- כתנאי למסירת העבודה. 

·           פרטים וחומר, לרבות תנאי המכרז והחוזה המוצע אפשר לרכוש במשרדי המועצה המקומית קריית טבעון, ככר בן-גוריון 1, החל מתאריך  11/1/2017  בשעות קבלת קהל, תמורת תשלום של  400₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.   (טל' לברורים ותאום:04-9539210 ). 

·           על מגיש ההצעה לעמוד בכל התנאים הקבועים במכרז.  

·           רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון מוכח בתחום התקנה ותחזוקת מתקני ספורט העונים על  

הכישורים, הניסיון ובעלות על ציוד כמפורט במסמכי המכרז. 

·           המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 4 שנים 2012-2016 באחזקה, הספקה והתקנת מתקני ספורט מהסוג הנדרש במכרז זה (כולם או חלקם). 

·           ההצעה תוגש ע"י אישיות משפטית אחת בלבד, לא תותר הצעה משותפת ע"י מספר גופים. 

·           מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם הפרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש. 

·           סיור קבלנים חובה – יערך ביום  ראשון בתאריך  15/1/2017 שעה 09:00  יציאה ממשרדי מינהל ההנדסה רחוב חורש 2 ק.טבעון. 

·           תנאי המכרז יהיו על פי המפורט והאמור בחוברת המכרז על צורפותיה ונספחיה. אין המזמין מתחייב 

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

·           את ההצעה בצרוף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז בסך 10,000 ₪ שתוקפה עד ליום 30.4.2017 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז  יש להגיש עד תאריך 29/1/2017 שעה  18.00 במשרד מזכיר המועצה, בכיכר בן גוריון 1, קריית טבעון ,במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת ההצעות במזכירות המועצה. על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז. פתיחת המכרז  בתאריך 29/1/2017 בשעה 18.00                                                                          

 

בכבוד רב,
דוד אריאלי  ראש  המועצה
 

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד