מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
01:05   19/10/2017
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

תערוכה אדון לימון אני צלחת

00:00

במה להמתיק ימים- ערב שירים מקוריים

19:30

הרצאה: המוח הגמיש

19:30

מכרז 02/15 מערכת דוחות חניה ופיקוח יישובי

8/02/2015

מכרז 02/15 מערכת דוחות חניה ופיקוח יישובי 

 

 

המועצה המקומית קריית טבעון (להלן - "המועצה")  מזמינה בזאת קבלת הצעות מספקים לאספקה, התקנה, אחזקה ותמיכה שוטפת למערכת דוחות חניה ופיקוח יישובי. 

 

את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים ונוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לקבל תמורת תשלום של 500 ₪, (התשלום לא יוחזר) בקופת המועצה בימים א' – ה'  בשעות 08:30 -  12:30, למעט יום ד'. 

 

לעיון במסמכי המכרז לחץ כאן! 

 

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו צ'ק בנקאי או  ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית בכל תנאי, נתונה לפירעון מיידי על פי דרישת המועצה וללא כל הגבלה. הערבות תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז, בשיעור של 10,000 ₪ והמציע יהיה הנערב. הערבות תהיה בתוקף לפחות עד ליום 1.8.15 .   

 

הצעה שלא צורפה אליה ערבות כנדרש לא תדון כלל . 

 

את ההצעות וכל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע יש להכניס במעטפה סגורה - עליה יצוין מספר המכרז - לתיבת המכרזים במזכירות המועצה, כיכר בן גוריון 1, קריית טבעון,  לא יאוחר מיום 1.3.2015 בשעה 17:30 אחה"צ. 

 

פתיחת המכרז  1.3.2015 

 

 

מסירת ההצעה תהיה ידנית בלבד (לא בדואר). 

 

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר וכן אין היא מתחייבת לקבל את ההצעה בשלמותה. המועצה אינה מתחייבת לסכום רכישה כלשהו ורשאית לפצל את רכישותיה ואת קבלת השירות בין מספר מציעים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 

 

דוד אריאלי 

ראש המועצה המקומית 

קריית טבעון 

  מסמכי המכרז
הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד