מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
17:08   22/7/2018
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

Summer day 2018

00:00

קיץ במרכזים הקהילתיים

00:00

בחודש יולי - כל רביעי משפחתי

00:00

תערוכות חדשות!

גלריה לאמנות ישראלית- מזיגה 2# // טלי בלומנאו באכסדרה: בלוז צבעוני // שימי שיידר 19:00

מכרז 10/14למתן שירותי אכיפת גבייה עפ"י פק' מיסים(גביה)הכוללים הספקת תוכנת אכיפה ועובד מיומן לתפעול

31/07/2014

מועצה מקומית קרית טבעון 

בקשה לקבלת הצעות מחיר  
מכרז מס' 14 / 10 

למתן שירותי אכיפת גבייה עפ"י פק' מיסים (גביה) הכוללים הספקת תוכנת אכיפה ועובד מיומן לתפעול מלוא השרות עבור מועצה מקומית קרית טבעון. 

הזמנה להציע הצעות 

מועצה מקומית קרית טבעון מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי אכיפת גבייה עפ"י פק' מיסים (גביה) הכוללים הספקת תוכנת אכיפה ועובד מיומן לתפעול מלא של השרות, למטרת אכיפה וגבייה של חובות עירוניים (ארנונה, מים, ביוב, תשלומי חובה ותשלומים אחרים), חובות בפיגור וחובות שוטפים לרבות באמצעות עיקולי בנקים במדיה מגנטית במרכזי הבנקים (הפעלת לשכת שרות), כמפורט במסמכי הבקשה להצעות מחיר (להלן: "שירותי הגבייה"). 

המציע יידרש לצרף להצעתו למכרז את המסמכים כמפורט במסמכי הבקשה להצעות מחיר וכן ערבות בנקאית אוטונומית לטובת המועצה  בסכום של 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים) כמפורט במסמכי הבקשה לקבלת הצעה. 

את ההצעה (בשני העתקים), בצרוף כל מסמכי הבקשה להצעות מחיר כשהם חתומים ע"י המציע, יש להכניס, במעטפה  סגורה, כשעליה מצוין – "בקשה לקבלת הצעות מס' 2014/ 10", ולהכניסם לתיבת הבקשה להצעות מחירים במועצה, רחוב ככר בן גוריון 1 קריית טבעון, במשרדו של מנכ"ל המועצה ביום א' ה- 31/8/2014 בלבד, עד השעה 16:00. 

שימו לב! התאריך נדחה בשבוע

אין לשלוח הצעות בדואר. 

שאלות יש להעביר בכתב, עד יום ד' ה- 13/8/2014  שעה 14.00 אל: 

  1.  מר זאב זימל, גזבר המועצה, בדואל gizbar@kiryat-tivon.muni.il ובפקס מספר 04-9830739 ולוודא קבלת המסמכים בטלפון 04-9539202. 
  2. וכן כחובה ובמקביל גם אל מר משה הורוביץ, יועץ למועצה, בדוא"ל hmosheh@zahav.net.il ובפקס 057-7971366 ולוודא קבלת המסמכים בנייד 052-3647223. 
  3. על מסמך השאלות להיות ערוך בפורמט word ללא טבלאות ועם ציון סעיף ומספר עמוד לכל שאלת הבהרה.  
  4. מסמך שאלות הבהרה שלא יהיה ערוך כאמור לעיל – רשאית המועצה שלא להשיב עליו. אין להעביר שאלות נוספות לאחר מועד זה. 

את מסמכי הבקשה לקבלת הצעות ניתן לקבל תמורת תשלום של 500 ₪ (חמש מאות ש"ח) (התשלום לא יוחזר בכל מקרה) בהמחאת מזומן לפקודת המועצה המקומית קריית טבעון בקופת המועצה שבמדור הגבייה בבניין המועצה בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 08.30-13.00.

דוד אריאלי, ראש המועצה

הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד