מועצה מקומית קרית טבעון - עמוד הבית

דלג על בר עליון בראש הדף
בר עליון בראש הדף
11:50   29/6/2017
דלג על בר עליון אדום
בר עליון אדום
דלג על Ticker
Ticker

תערוכה חדשה: חומר אוהב מים

11:00

סרט: ויוה VIVA

סרט הפתיחה של פסטיבל הקולנוע הגאה.20:30

מתן תמיכות לגופים ומוסדות 2017

נוהל מתן תמיכות

תמיכה לגופים ומוסדות לשנת 2017
המועצה המקומית קרית טבעון מזמינה בזאת מוסדות ציבור וגופים הפועלים בתחומה, שלא למטרות רווח,
לפנות למועצה לצורך הגשת בקשה לקבלת תמיכה לשנת 2017.
הבקשה בכפוף לתבחינים לקבלת תמיכות שאישרה מליאת המועצה

הנכם נדרשים להמציא את הטפסים והמסמכים הבאים עד יום שני - 16.1.2017 עד השעה 12:00

 

1. טפסים למילוי וחתימה ע"י מורשי החתימה
- טופס בקשת תמיכה מאושר ע"י רואה חשבון (טופס א')
- כתב התחייבות לקבלת תמיכה  (טופס ב')
- הרשאה למתן פרטי חשבון בנק (טופס ג')

 

2. אישורים ומסמכים נלווים
2.1 תעודת רישום תאגיד או אישור עו"ד על המעמד המשפטי של הגוף.
2.2 מסמכי יסוד מעודכנים (תזכיר, תקנון וכו').
2.3 אישור העמותות על ניהול כספי תקין של העמותה לשנת 2017.
2.4 אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה.
2.5 אישור על קיום חשבון בנק.
2.6 אישור בתוקף על מעמד הגוף משלטונות מע"מ.
2.7 אישור בתוקף ממס-הכנסה לצורך ניכוי מס.
2.8 אישור בתוקף ממס הכנסה על ניהול פנקסי חשבונות.
2.9 אישור על מספר משתתפים כולל שמות, ת.ז. וכתובות.

 

3. דוחות כספיים
3.1 דו"ח תמציתי על פעילות הגוף ותרומתו לקרית טבעון ותושביה.
3.2 תקציב מאושר או הצעת תקציב של פעילות הגוף בקרית-טבעון לשנה עבורה מבוקשת התמיכה.
(כולל פירוט מלא של הכנסות והוצאות וכן פירוט השתתפויות מגורמים נוספים בתקציב).   
3.3 דו"ח כספי מבוקר לשנת 2015 ומאזן בוחן לתקופה ינואר-ספטמבר 2016.
3.4 דו"ח מאושר ע"י רואה חשבון המפרט את עלות השכר השנתית 2015 של כל מקבלי השכר. 

 

4. אישור להעדר רישום לעברות מין 

עמותות המפעילות בני נוער (תנועות נוער/תנועות ספורט/מעלות טבעון/אילן טבעון), על פי תיקון לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות, נדרשות העמותות הנ"ל, להצהיר שברשותם "אישור להעדר רישום לעברות מין" מכל מדריך העוסק עם בני נוער. 

 

5. דו"חות שוטפים: יש להעבירם לאחראית תמיכות, גב' פאני נגלר,  עד 31.07.17

5.1  העברת התמיכה מותנית בקבלת דו"חות ביצוע רבעוניים על פעילות בגינה
       הוצאו כספי התמיכה.
5.2  דווח מילולי רבעוני על הפעילות שבוצעה על ידי הגוף הנתמך. 

 

  כתב התחייבות לקבלת תמיכה
  הרשאה למתן פרטי חשבון בנק
  תבחינים לקבלת תמיכות שאישרה מליאת המועצה.
  טופס ראשי
הדפסשלח לחבר
נגישות באינטרנט דלג על בר תחתון
בר תחתון
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד